การควบคุมมอเตอร์แอร์คอยล์เย็น (Brushless DC Motor)

.

.

การควบคุมมอเตอร์แอร์คอยล์เย็น (Brushless DC Motor)

การควบคุมมอเตอร์แอร์คอยล์เย็น (มอเตอร์ส่วนที่อยู่ภายในห้อง) มาแชร์กันครับ ซึ่งมอเตอร์แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแอร์รุ่นใหม่และประหยัดไฟกว่าแบบเดิม โดยจะเป็นมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (Brushless DC Motor)ปกตินั้นมอเตอร์แบบนี้จะมีสายไฟสำหรับรับกระแสไฟฟ้าและสายควบคุมอยู่ 5 เส้นครับคือ

1. สีแดง 310Vdc
2. สีดำ GND
3. สีขาว +15Vdc
4. สีเหลือง 0V – 6.5V (V Control Speed)
5. สีน้ำเงิน GND Earth

 

Leave a Comment