การทดสอบ BLDC Motor ที่เปลี่ยนมาจาก Alternator

.

.

การทดสอบ BLDC Motor ที่เปลี่ยนมาจาก Alternator

วิดีโอการทดสอบ BLDC Motor ที่เราเปลี่ยนจาก Alternator ในรถยนต์ ซึ่งในที่นี้จะใช้วงจรปรับความเร็วของเครื่องบินบังคับวิทยุเข้ามาขับมอเตอร์ เพื่อเป็นการทดสอบว่าเราสามารถเปลี่ยนจาก Alternator เป็น BLDC Motor แล้วสามารถใช้งานได้ โดยการทดสอบนี้จะใช้แหล่งจ่ายขนาด 12VDC ให้กับวงจรขับ และจ่ายไบอัสให้กับโรเตอร์ที่กระแส 0.5A ครับ.

 

Leave a Comment