ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

.

 

ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นายวริชย์ วีระวัฒนพงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท   ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช  (แถว 2 ที่ 2 จากซ้าย)  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน  การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการการทำงานของโรงงานซีเกทโคราช เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

Leave a Comment