ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา

.

ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา

 

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (แถวแรก กลาง) และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับแก่คณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนจิตรลดา ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานโคราช พร้อมทั้งศึกษาดูงานสายการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ออกแบบและสร้างโดยวิศวกรคนไทย รวมถึงโครงการความร่วมมือกับสถาบันภายในประเทศเพื่อพัฒนานาโนเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คณะนักเรียนในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงงานโคราช เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

Leave a Comment