ซีเกท ประเทศไทยมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อการศึกษาวิจัย

 

ซีเกท ประเทศไทยมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อการศึกษาวิจัย

 

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราชและ Country Manager ประเทศไทย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  (กลางขวา) มอบเครื่องจักรและอุปกรณ์  การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารี (มทส.) (กลางซ้าย) เพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของนักศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้

การมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก่อให้เกิดความร่วมมือในการยกระดับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยของภาครัฐ

 

 

Leave a Comment