ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

.

ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุ

บนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลางขวา) ร่วมสนับสนุนนโยบายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยมอบสิ่งของจำเป็น อาทิเช่น  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป     น้ำดื่ม ผ้าเย็น และกาแฟสำเร็จรูป เป็นต้น แก่ศูนย์แก้ไขปัญหาจราจรบนถนนมิตรภาพ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าวฯ

Leave a Comment