ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

.

ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุ

บนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลางขวา) ร่วมสนับสนุนนโยบายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยมอบสิ่งของจำเป็น อาทิเช่น  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป     น้ำดื่ม ผ้าเย็น และกาแฟสำเร็จรูป เป็นต้น แก่ศูนย์แก้ไขปัญหาจราจรบนถนนมิตรภาพ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าวฯ

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>