ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2560

.

ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2560

 

นายพลธร พุดกลั่น ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช (ที่ 3 จากซ้าย) ส่งมอบถังขยะแยกประเภทแก่ชุมชนไฮเกรดซิตี้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อรณรงค์สร้างวินัยแก่ประชาชนในชุมชนในการทิ้งขยะให้ถูกประเภทและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2560 เมื่อเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ นายเชิดชาย จงรั้งกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน (ที่ 5 จากซ้าย) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณชุมชน โดยมีผู้บริหารและพนักงานโรงงานซีเกทโคราชร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>