ซีเกท ประเทศไทยมอบเครื่องทดสอบเพื่อการค้นคว้าวิจัย

 

.

ซีเกท ประเทศไทย มอบเครื่องทดสอบเพื่อการค้นคว้าวิจัย

แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์  ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) มอบเครื่องทดสอบเพื่อใช้ใน      การค้นคว้าและวิจัยแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง (สจล.) (ขวา) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ซีเกทร่วมสนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าทดลองจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 

 

Leave a Comment