ซีเกท ประเทศไทย ส่งมอบนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ต่อยอดการศึกษาสู่โลกอนาคต

.

ซีเกท ประเทศไทย ส่งมอบนวัตกรรม

แห่งการเรียนรู้ต่อยอดการศึกษาสู่โลกอนาคต

 

นายสัญชัย ทองจันทรา ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ (กลาง) เป็นตัวแทนมอบส่งมอบนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ในหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ (Control and Automation Research Unit) และ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางด้านมาตรวิทยาขั้นสูง (Advanced Metrology Research Unit) ​แก่ รอง​ศาสตราจารย์ ​ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการผลิตขั้นสูง​  (ที่สองขวา) เมื่อเร็ว ๆ นี้

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>