ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์ค้นคว้าวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์ค้นคว้าวิจัยแก่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลางขวา) มอบกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AtomicForce Microscope)  เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยแก่   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยมี ผศ.ดร.อนุสรา ศรีสรวล  รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ (กลางซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

การมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีเกท ประเทศไทยร่วมสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัย เพื่อการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

Leave a Comment