ซีเกท ประเทศไทยร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา

.

ซีเกท ประเทศไทยร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา 

นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องสำรองไฟ อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องครัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่โรงเรียนคลองสะบัดจาก โรงเรียนวัดหนามแดง โรงเรียนคลองสำโรง โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) และวิทยาลัยเทคนิคดุสิตเมื่อเร็ว ๆ นี้

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>