ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ MT-1820

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ MT-1820 ยี่ห้อ PRO’S KIT เป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลปรับย่านอัตโนมัติด้วยหน้าจอแสดงผล LCD ขนาด 3 5/6 การแสดงผลสูงสุด 5,999 จำนวน สามารถวัดค่า DCV, ACV, DCA, ACA, Resistance, Frequency, Capacitance, Temperature มีไฟ  Back Light และฟังก์ชั่น Data Hold

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  นัฐพงษ์  เซลส์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 สาขาเซียร์รังสิต โทร. 0-2992-7379 เว็บไซต์ www.myNPE.com  E-mail: mynpe@mynpe.com

 

Leave a Comment