ผู้บริหารซีเกท ประเทศไทยต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ณ บูธซีเกท

.

ผู้บริหารซีเกท ประเทศไทยต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ณ บูธซีเกท

ในงาน  “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2”

 

นายสัญชัย ทองจันทรา  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ (ซ้ายสุด) คณะผู้บริหารซีเกท ประเทศไทย และดร. เจษฏา จุรีมาศ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้การต้อนรับ         พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและนำชมบูธซีเกทในงาน  “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2” จัดโดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Comment