ยิปรอค จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมส่งเสริมการเรียนสู่เยาวชน

.

ยิปรอค จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมส่งเสริมการเรียนสู่เยาวชน

ณ โรงเรียนบ้านสายชนวน จังหวัดนครราชสีมา

 

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) นำโดย อภิรักษ์ ชัยศิริพาณิชย์ (กลาง) ผู้จัดการโรงงานยิปรอค แหลมฉบัง ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานยิปรอค จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมมอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสายชนวน จังหวัดนครราชสีมา 

กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2560 – บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าเพดานครบวงจรมานานกว่า 45 ปี นำโดยอภิรักษ์ ชัยศิริพาณิชย์ ผู้จัดการโรงงานยิปรอคแหลมฉบัง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานยิปรอค  จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมสร้างความสามัคคีประจำปี ณ โรงเรียนบ้านสายชนวน จังหวัดนครราชสีมา โดยในครั้งนี้พนักงานยิปรอคทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ พร้อมมอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ยิปรอคจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในประเทศไทย ตามแนวคิดการมอบประโยชน์คืนสู่สังคมของแซง-โกแบ็ง ไปพร้อม ๆ กับการสนับสนุนให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอันเป็นสถานที่ทำงานขององค์กร

มร. ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นเวลากว่า 49 ปีแล้วที่ยิปรอคมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในประเทศไทยในทุกที่ ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยสิ่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของเรา เราเชื่อว่าเรามีความจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างการแสวงหาผลกำไรและสำนึกต่อสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมของเราจึงให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา และชุมชน ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญอย่างที่สุด เนื่องจากสามารถส่งผลถึงการพัฒนาธุรกิจของเราในระยะยาว ซึ่งในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคม ยิปรอคจึงพร้อมอุทิศแรงกายแรงใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยสำนึกรับผิดชอบอันแรงกล้าที่มีต่อสังคมส่วนรวม”

สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทย แซง-โกแบ็ง ได้มีการวางแผนลงทุนเพื่อการฝึกอบรมบุคลากรและกิจกรรมเพื่อสังคมในระยะยาว ยิปรอคเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบประโยชน์แก่พนักงานในองค์กรและแก่ชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ชุมชนแต่ละแห่งที่ยิปรอคเข้าไปดำเนินธุรกิจ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ในฐานะที่ยิปรอคคือผู้นำในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์แก่สังคมไปพร้อม ๆ กัน    

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วเมืองไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ปัจจุบันมีโรงงานการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มนำเสนอสินค้าและการบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชั่นส์ในการตกแต่งอาคารสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป    

เกี่ยวกับ แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain )

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการก่อสร้าง อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป

แซง-โกแบ็ง มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 170,000 คน ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยธุรกิจยิปซัมของแซง-โกแบ็ง ซึ่งมีการดำเนินงานมานานกว่า 350 ปีใน 130 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานในหน่วยงานถึง 13,000 คน ฐานการดำเนินงานระดับโลกนี้แสดงให้เห็นว่า แซง-โกแบ็ง สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ และนำเสนอโซลูชั่นส์การก่อสร้างที่ยั่งยืนและเหมาะสมสำหรับตลาดในประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Leave a Comment