วาดชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย Tinkercad

 

วาดชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย Tinkercad

การุณย์  ตั้งศรีสงวน

 

Tinkercad โปรแกรมวาดชิ้นงาน 3 มิติ ที่สามารถใช้ได้ดี และฟรีด้วย

 

นี้การพิมพ์ชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้ว แต่จะหาแบบชิ้นงานที่ถูกใจ หรือตรงตามความต้องการของเรานั้น อาจไม่ใช่เรื่องง่ายในบางครั้ง ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราวาดชิ้นงานที่เราต้องการขึ้นมาเองเสียเลย ซึ่งโปรแกรมสำหรับวาดรูป 3 มิตินั้น มีให้เลือกใช้มากมายหลากหลายโปรแกรม แต่ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอแนะนำโปรแกรม Tinkercad จาก Autodesk ซึ่งโปรแกรม Tinkercad นี้ เปิดให้เราใช้บริการได้ฟรีผ่านเบราเซอร์ (โปรแกรมแนะนำการใช้งานกับเบราเซอร์ google chrome) โดยผู้อ่านสามารถเข้ามาลงทะเบียนใช้งานได้ที่ https://www.tinkercad.com

p01

รูปที่ 1 หน้าเว็บไซต์ Tinkercad มุมขวาบนจะมีปุ่มสำหรับลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม 

เริ่มจากการลงทะเบียนเข้าใช้งาน สำหรับผู้ที่ไม่มี account ของ autodesk สามารถสร้าง account ได้ที่ปุ่ม sign up หรือผู้อ่านท่านใดอยากลงทะเบียนผ่าน facebook หรือ google+ ให้กดที่ปุ่ม sign in แล้วเลือกที่ sign in using social providers แทน

p02a

          (a)   

p02b

      (b)

รูปที่ 2  (a) หน้าต่าง sign in สามารถลงทะเบียนผ่าน social media ได้ที่ปุ่ม sign in using social providers

            (b) social media ที่สามารถใช้ลงทะเบียนเข้าใช้แทน account ของ autodesk ได้

เมื่อลงทะเบียนเข้ามาแล้ว โปรแกรมจะเข้าสู่โหมด Tutorial ที่จะสอนพื้นฐานของโปรแกรมทีละขั้นตอน ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ หรือจะเรียนรู้ตามผู้เขียนในบทความนี้ก็ได้ ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนมีลำดับขั้นตอนการเรียนรู้โปรแกรมต่างออกไป ซึ่งคิดว่าน่าจะช่วยให้เข้าใจในโปรแกรมได้ดีมากยิ่งขึ้น

p03

รูปที่ 3 โหมด Tutorial ของ Tinkercacd 

การสร้างชิ้นงาน

การจะเริ่มต้นสร้างชิ้นงานใน Tinkercad นั้น เริ่มจากการสร้างพื้นที่ทำงาน (Workplane) เปล่าก่อน โดยเมื่อ sign in เข้ามาแล้ว ให้กดคลิกที่ปุ่ม Create new design ก็จะได้พื้นที่ทำงานว่าง ๆ พร้อมที่จะเริ่มสร้างชิ้นงาน 3 มิติ

p04

รูปที่ 4 เมื่อ sign in แล้ว เลือกสร้างพื้นที่ทำงานเปล่า โดยเลือกที่ Create new design

p05

รูปที่ 5 พื้นที่ทำงานเปล่าที่ถูกสร้างขึ้น 

การปรับมุมมอง

เมื่อได้พื้นที่ทำงานแล้ว จะเห็นว่าพื้นที่ทำงานเป็นภาพจำลองแบบ 3 มิติ ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้อย่างอิสระ โดยการปรับมุมมองของพื้นที่ทำงานสามารถทำได้ดังนี้

– หมุนภาพ : เราสามารถหมุนภาพในพื้นที่ทำงานได้ด้วยการคลิกซ้ายที่ลูกบาศก์ด้านซ้ายบนของจอ หรือคลิกขวาค้างที่พื้นที่ทำงานแล้วเลื่อนเมาส์เลือกมุมมองที่ต้องการ

6

รูปที่ 6 การหมุนภาพในพื้นที่ทำงาน

– ย่อ/ขยายภาพ : เราสามารถย่อ หรือขยายภาพในพื้นที่ทำงานได้จากปุ่มบวก (+) / ลบ (-) ที่ด้านซ้ายของจอ หรือเลื่อนสกอร์ของเมาส์ที่พื้นที่ทำงาน

7

รูปที่ 7 การย่อ/ขยายภาพในพื้นที่ทำงาน

– เลื่อนภาพ : เราสามารถเลื่อนภาพในพื้นที่ทำงานได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มกลางของเมาส์ หรือกด shift + คลิกขวาค้างที่พื้นที่ทำงาน

8

รูปที่ 8 การเลื่อนภาพในพื้นที่ทำงาน

การวางชิ้นงาน

Tinkercad จะมีรูปทรงสำเร็จรูปให้เลือกใช้อยู่ที่หน้าต่างด้านขวาของจอ เราสามารถคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ลากรูปทรงเข้ามาในพื้นที่ทำงานได้ โดยชิ้นงานจะมีให้เลือกอยู่หลายหมวด เช่น หมวดรูปทรงพื้นฐาน (Basic Shapes) ที่มีรูปทรงหลากหลายให้เลือก ตั้งแต่รูปทรงสี่เหลี่ยม, ทรงกระบอก, ทรงพีรามิด เป็นต้น หรือหมวดตัวอักษร (Text) ที่มีตัวอักษรสำเร็จรูปและกล่องข้อความที่สามารถพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปเองก็ได้ รองรับตัวอักษรภาษาไทยด้วย

9

รูปที่ 9 การวางชิ้นงานในพื้นที่ทำงาน

การเลือกชิ้นงาน

ในบางครั้งพื้นที่ทำงานของเราอาจมาชิ้นงานอยู่หลายชิ้นงาน เราสามารถเลือกชิ้นงานที่ต้องการได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มซ้ายของเมาส์ ในกรณีที่ต้องการเลือกชิ้นงานหลายชิ้น ให้กดปุ่ม shift ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ระหว่างที่คลิกเมาส์ เพื่อเลือกชิ้นงานเพิ่ม หรือจะใช้การคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ที่พื้นที่ว่างในพื้นที่ทำงาน แล้วเลื่อนเมาส์จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมขึ้น เมื่อปล่อยปุ่มซ้ายของเมาส์ ชิ้นงานที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจะถูกเลือกทั้งหมด

10

รูปที่ 10 การเลือกชิ้นงานมากกว่า 1 ชิ้น ในพื้นที่ทำงาน 

การปรับขนาดของชิ้นงาน

เราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของรูปทรงที่เราวางในพื้นที่ทำงานได้หลายวิธีดังนี้

  • ปรับจากหน้าต่างย่อยที่ปรากฏที่มุมขวาของพื้นที่ทำงาน

  • ปรับจากการคลิกเมาส์ขวาที่มุมสี่เหลี่ยมสีขาวเล็ก ๆ ในชิ้นงาน จะปรากฏขนาดของรูปทรงนั้นเป็นตัวเลขกำกับในแต่ละด้าน เราสามารถคลิกเลือกที่ตัวเลขแล้วป้อนค่าที่ต้องการได้

  • ปรับจากการคลิกเมาส์ขวาค้างที่มุมสี่เหลี่ยมสีขาวเล็ก ๆ ในชิ้นงาน แล้วเลื่อนเมาส์ ชิ้นงานจะขยาย/ย่อ ตามทิศทางการเลื่อนเมาส์

11

รูปที่ 11 การปรับขนาดของชิ้นงานในพื้นที่ทำงาน 

การเลื่อนชิ้นงาน

เราสามารถเลื่อนชิ้นงานได้โดยการกดคลิกเมาส์ซ้ายค้างที่ชิ้นงานแล้วเลื่อนเมาส์ ซึ่งชิ้นงานจะเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน X และแกน Y เท่านั้น หากต้องการจะเคลื่อนชิ้นงานในแกน Z ให้คลิกเมาส์ซ้ายค้างที่ลูกศรสีดำที่ด้านบนหรือด้านล่างชิ้นงานแล้วเลื่อนเมาส์แทน

13

รูปที่ 12 การเลื่อนชิ้นงานในพื้นที่ทำงาน 

การหมุนชิ้นงาน

เราสามารถหมุนชิ้นงานในพื้นที่ทำงานได้ โดยเลือกที่ชิ้นงานที่ต้องการ แล้วคลิกซ้ายเลือกลูกศรโค้งตามแกนที่ต้องการเลือกหมุน จะสามารถใส่ค่ามุมที่เราต้องการให้ชิ้นงานหมุนไปได้ หรือถ้าคลิกซ้ายค้างไว้ที่ลูกศรโค้งแล้วเลื่อนเมาส์ ก็จะสามารถหมุนชิ้นงานได้เช่นกัน

13

รูปที่ 13 การหมุนชิ้นงานในพื้นที่ทำงาน 

การกลับชิ้นงาน

เราสามารถกลับชิ้นงานในพื้นที่ทำงานได้ โดยเลือกที่ชิ้นงานที่ต้องการ แล้วคลิกซ้ายที่ปุ่ม Flip ที่มุมด้านขวาบนของพื้นที่ทำงาน ชิ้นงานจะปรากฏลูกศรที่ชิ้นงานทั้ง 3 แกน เมื่อชี้เมาส์ไปที่ลูกศรจะปรากฏรูปชิ้นงานที่กลับด้านเป็นเงาสีส้ม เมื่อคลิกเมาส์ซ้ายที่ลูกศร ชิ้นงานจะกลับด้านไปอยู่ในตำแหนงที่เงาสีส้มปรากฏ

14

รูปที่ 14 การกลับชิ้นงานในพื้นที่ทำงาน

การจัดเรียงชิ้นงาน

ในกรณีที่เราอยากจัดเรียงตำแหน่งของชิ้นงานหลายชิ้น สามารถใช้ฟังก์ชัน Align โดยให้เลือกชิ้นงานทั้งหมดที่ต้องการจัดเรียง แล้วกดใช้ฟังก์ชัน Align ที่ปุ่มด้านขวาบนของพื้นที่ทำงาน จะปรากฏสัญลักษณ์ให้เลือกได้ว่าจะจัดเรียงชิ้นงานทั้งหมดในลักษณะใด

15

รูปที่ 15 การจัดเรียงชิ้นงานในพื้นที่ทำงาน 

การรวมชิ้นงาน

นอกจากรูปทรงมาตรฐานแล้ว เราสามารถสร้างรูปทรงอื่น ๆ ได้มากมาย อาศัยฟังก์ชั่นรวมชิ้นงาน ชิ้นงานที่รวมกันจะกลายเป็นรูปทรงชิ้นเดียวกัน ซึ่งการรวมชิ้นงานจะทำได้โดยการเลือกชิ้นงานที่ต้องการรวมแล้วคลิกที่ปุ่ม Group หรือกด Ctrl +G ในการรวมชิ้นงาน

16

รูปที่ 16 การรวมชิ้นงานในพื้นที่ทำงาน

ชิ้นงานที่รวมกันนั้น จะถูกเปลี่ยนให้เป็นสีเดียวกัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นสีที่ต้องการได้ โดยคลิกเมาส์ซ้ายที่ปุ่ม Solid จะปรากฏหน้าต่างแถบสีให้เลือกเปลี่ยนได้ รวมถึงสามารถทำให้ทั้งสองชิ้นงานที่รวมกันเป็นสีต่างกันได้ เพียงแค่กดเลือกที่ช่อง Multicolor ชิ้นงานทั้งสองส่วนจะกลับไปใช้สีเดิมก่อนที่จะรวมชิ้นงานกัน แต่ชิ้นงานยังคงรวมเป็นชิ้นเดียวอยู่เช่นเดิม

17

รูปที่ 17 การเปลี่ยนสีของชิ้นงาน 

การเจาะรูที่ชิ้นงาน

ในโปรแกรม Tinkercad นั้น เราสามารถเจาะรูที่ชิ้นงานได้โดยใช้ฟังก์ชั่นรวมชิ้นงาน แต่ก่อนที่จะทำการรวมชิ้นงานนั้น เราต้องเปลี่ยนรูปทรงในส่วนที่ใช้เจาะรูชิ้นงาน ให้เป็นชิ้นงานแบบรูเสียก่อน โดยคลิกเลือกที่รูปทรงนั้น แล้วเลือก Hole ที่หน้าต่างย่อยสำหรับปรับแต่งชิ้นงานที่ด้านขวาของพื้นที่ทำงาน

181

(a) 

182

(b)

รูปที่ 18 การเจาะรูชิ้นงานในพื้นที่ทำงาน

 

ในส่วนของพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Tinkercad ที่ได้อธิบายไว้นี้ ก็เพียงพอสำหรับที่จะทำชิ้นงานได้แล้ว ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนก็จะทดลองทำพวงกุญแจให้ดูเป็นตัวอย่าง โดยจะใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพื้นฐานข้างต้นนี้

p19

รูปที่ 19 ตัวอย่างพวงกุญแจที่วาดโดย Tinkercad

ขั้นแรก เริ่มจากสร้างชิ้นงานรูปทรงสี่เหลี่ยม ในตัวอย่างปรับขนาดรูปทรงให้มีความกว้าง 20 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร และสูง 2 มิลลิเมตร เป็นฐานให้กับชิ้นส่วนอื่น

20

รูปที่ 20 สร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 20 x 40 x 2 มิลลิเมตร

สร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 2 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร สูง  มิลลิเมตรเพิ่ม 2 ชิ้น เพื่อจะวางเป็นขอบของพวงกุญแจ แล้วนำไปวางเสมอที่ด้านบนชิ้นงานสี่เหลี่ยมเดิม 1 ชิ้น และเสมอด้านล่างชิ้นงาน 1 ชิ้น

211

(a) 

212

(b)

รูปที่ 21 สร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 2x 40 x 4 มิลลิเมตร สำหรับขอบของพวงกุญแจ อาจใช้ฟังก์ชั่น Align ช่วยเพื่อให้จัดวางชิ้นงานได้ง่ายขึ้น

สร้างชิ้นงานรูปทรงครึ่งทรงกระบอก ปรับขนาดด้านเส้นตรงให้ยาว 40 มิลลิเมตร และให้มีความหนา 4 มิลลิเมตร แล้วนำมาต่อสวนหัวและท้ายของชิ้นงานเดิม โดนก่อนจะต่อนั้น อย่าลืมตรวจสอบชิ้นงานด้วยว่าลอยอยู่จากพื้นหรือไม่

22

รูปที่ 22 สร้างรูปทรงครึ่งทรงกระบอก แล้วปรับขนาดให้เหมาะสม

23

รูปที่ 23 หมุนชิ้นงานรูปทรงครึ่งทรงกระบอกแล้วเลื่อนไปวางให้ติดกับชิ้นงานเดิม อย่าลืมตรวจสอบว่าความสูงของชิ้นงาน เพราะชิ้นงานอาจลอยสูงจากพื้นได้ในระหว่างที่หมุนชิ้นงาน

รวมชิ้นงานทั้ง 5 ชิ้นเข้าด้วยกันด้วยการรวมกลุ่ม ชิ้นงานจะกลายเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด สามารถปรับแต่งสีของชิ้นงานได้

p24

รูปที่ 24 ชิ้นงานทั้ง 5 ชิ้น รวมกันเป็นชิ้นเดียว

สร้างข้อความลงในพื้นที่ทำงาน โดยเลือกตัวอักษร (TEXT) ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนข้อความได้จากหน้าต่างย่อยที่ปรากฏ

25

รูปที่ 25 สร้างข้อความลงในพื้นที่ทำงาน

ปรับขนาดของตัวอักษรให้สามารถวางบนรูปทรงสี่เหลี่ยมได้ และปรับความสูงของตัวอักษรให้เท่ากับ 3

มิลลิเมตร ทั้งนี้ในขณะที่ปรับขนาดตัวอักษรนั้น ถ้ากดปุ่ม shift ด้วย สัดส่วน กว้างxยาวxสูง ของชิ้นงานจะคงเดิม

p26

รูปที่ 26 ปรับขนาดของตัวอักษร

จัดวางตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลางชิ้นงาน และเลื่อนตัวอักษรในแนวแกน Z ขึ้นไป 1 มิลลิเมตร เพื่อให้ตัวอักษรอยู่สูงเสมอชิ้นงาน ทั้งนี้สามารถใช้ฟังชั่น Align เพื่อช่วยในการจัดวางได้

p27

รูปที่ 27 จัดวางตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลางชิ้นงาน

รวมชิ้นงานเข้ากับตัวอักษร โดยปรับสีของชิ้นงานให้เป็นแบบ Multicolor เพื่อให้กรอบและตัวอักษรสียังคงต่างกันอยู่

p28

รูปที่ 28 รวมชิ้นงานโดยปรับสีเป็น Multicolor เพื่อให้กรอบและตัวอักษรมีสีที่แตกต่างกัน

สุดท้ายสร้างทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร มาวางที่ด้านซ้ายของชิ้นงาน โดยให้มีความสูงมากกว่าชิ้นงานเดิม เพราะเราจะนำทรงกระบอกนี้มาเจาะรูที่ชิ้นงาน

29

รูปที่ 29 วางทรงกระบอกไว้ในตำแหน่งที่ต้องการเจาะรูชิ้นงาน

เปลี่ยนทรงกระบอกเป็นรู (Hole) และรวมทรงกระบอกเข้ากับชิ้นงาน พวงกุญแจก็จะถูกเจาะเป็นรูทรงกระบอก อย่าลืมว่าก่อนรวมชิ้นงานให้ตรวจสอบว่าทรงกระบอกถูกวางไว้ทะลุด้านบนและด้านลางของกรอบชิ้นงานที่ต้องการเจาะ

p30

รูปที่ 30 ก่อนรวมชิ้นงาน อย่าลืมตรวจสอบว่าทรงกระบอกทะลุผ่านชิ้นงานจริง

p31

รูปที่ 31 รวมชิ้นงานเสร็จสิ้น ได้พวงกุญแจตามที่ต้องการ

 

จะเห็นได้ว่า เพียงแค่พื้นฐานเล็กน้อยของโปรแกรม Tinkercad เราก็สามารถสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ตามที่เราต้องการได้ไม่ยากแล้ว เรียกได้ว่าใช้งานได้ง่ายและเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นหัดวาดชิ้นงาน 3 มิติ  ซึ่งในโปรแกรม Tinkercad เองก็ยังมีฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกอีกมากมายที่ผู้เขียนยังไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ คงต้องขออนุญาตกล่าวถึงในครั้งต่อไปแทน ขอให้ผู้อ่านทุกท่านสนุกกับการวาดชิ้นงาน 3 มิตินะครับ.

 

 

Leave a Comment