อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ MT-4606

อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ MT-4606

แนวความคิดในการวัดวัตถุต่างๆรวมถึงพื้นผิวที่อยู่ในส่วนที่อันตรายแบะเข้าถึงได้ยาก จึงเกิดเครื่องมือวัดแบบ อินฟาเรดขึ้นมาทำให้เราสะดวกกับการวัดได้ดียิ่งขึ้นประหยัดเวลาและปลอดภัย

– ด้วยรูปทรงที่มาแบบสำเร็จรูปเหมาะกับการใช้งาน สามารถใช้งานโดยไม่ต้องสัมผัสเพราะเป็นแสงอิน

ฟาเรด ความเร็วในการจับและตอบสนองที่ 500 ms

– 12 : 1 อินฟาเรด ของจุดระยะทางต่ออัตราส่วนในพื้นที่ของการวัด และความยาวในการวัดที่ใช้งานไม่

เกิน 36 cm.

– สามารถวัดอุณหภูมิได้ -50 ถึง 380⁰ (หรือ-58F⁰~716F⁰)

– สามารถเลือกการวัดให้เหมาะกับชิ้นงานที่วัด ตั้งแต่ 0.10~1.00 เพราะชิ้นงานแต่ละชิ้นงานย่อมมีความ

แตกต่างในตัวมันเองต้องปรับให้เหมาะสมในการวัด

– ความละเอียดในการวัด 0.1C⁰/0.1F⁰

– ฟังชั่นพิเศษ เลือกหน่วยการวัด,เปิดไฟ Black Light ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานแจ้งเตือนเมื่อแบต

ใกล้หมด,ล็อคค่าการวัด,ตั้งค่าสูงสุดในการวัดได้ด้วยรูปทรงที่เล็กกระทัดรัด ใช้งานสะดวก

สนใจสามารถทดสอบสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด 

สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ  โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899(อัตโนมัติ 18 หมายเลข)  โทรสาร : 0-2226-4020

สาขาเซียร์รังสิต  โทรศัพท์ : 0-2992-7379(อัตโนมัติ 10 หมายเลข)  โทรสาร : 0-2992-7380 

เว็บไซต์: www.myNPE.com, E-mail : mynpe@mynpe.com

Leave a Comment