อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ดันหลักสูตรทางวิชาการ

.

.

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ดันหลักสูตรทางวิชาการ

 

          บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบสายสัญญาณและโครงข่ายสัญญาณ นำโดย ผศ.ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคุณชไมพร รัตน์นราทร Product Manager ในนามตัวแทน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

Leave a Comment