เทคโนโลยี RFID กับคุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์

 

เทคโนโลยี RFID กับคุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์

ประธานกรรมการ บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

วิดีโอบทสัมภาษณ์ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับเรื่องราวของ RFID ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย และแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต

 

Leave a Comment