ไอซีสำหรับจัดการพลังงาน Boost Regulator

บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด ขอเสนอไอซีสำหรับจัดการพลังงาน Boost Regulator โดยเน้นที่การประยุกต์ใช้กับวงจรที่ต้องใช้พลังงานจากถ่าน AA หรือ AAA สามารถกำหนดแรงดันเอาต์พุทได้ตั้งแต่ 1.8โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ ที่กระแสสูงสุด 1 แอมป์ ในรูปแบบตัวถัง SOIC สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวงจรประเภทเซนเซอร์ไร้สาย เช่น Wireless Sensor Network, IoT เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด

Tel: 02-884-9210 Fax: 02-884-9214

E-mail: info@es.co.th  Website: www.es.co.th

Leave a Comment