การป้องกันกระแสเกินสำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

การป้องกันกระแสเกินสำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

                    . .          การป้องกันกระแสเกินสำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า          กองบรรณาธิการ                    การป้องกันกระแสเกินในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น นับเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง หรือการปกป้อง บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอแนวทางกับเรื่องนี้ครับ.            การป้องกันกระแสเกินถูกประยุกต์ใช้งานมากมายในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ หรือแม้แต่ในวงจรดีซี ทู ดีซี, วงจรอินเวอร์เตอร์เป็นต้น  ทั้งนี้วงจรป้องกันกระแสเกินจะช่วยป้องกันอุปกรณ์ขับกำลังให้กับวงจรเหล่านั้นให้ปลอดภัย อยู่ในช่วงการทำงานที่เหมาะสมกับวงจรเหล่านั้น และโดยทั่วไปการป้องกันกระแสเกินจะถูกออกแบบให้สามารถกลับคืนการทำงานด้วยตัวเองได้ ในกรณีที่ได้มีการทำงานภาวะซึ่งผิดปกติเกิดขึ้นมาแล้ว และการปรับปรับขนาดของปริมาณการป้องกันกระแสเกินนั้นจะเผื่อขึ้นไปจากค่ากระแสที่เราคำนวณหรือออกแบบไปประมาณ 10-20 เปอร์เซนต์ ในกรณีที่ทำให้เกิดการจ่ายกระแสเกินของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นไปได้หลายกรณี เช่น การชอร์ตเซอร์กิต การชำรุดเสียหายของอุปการณืทางกลที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ขับกำลังด้วยไฟฟ้าเป็นต้น และผลที่เกิดขึ้นนี้ก็จะทำให้เกิดความร้อนที่กับตัวขับกำลัง การระเบิดเสียหาย ความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเก็บประจุเอาต์พุต ลายวงจรบนแผ่นวงจรพิมพ์  สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของการใช้งานแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้านั้นคือ การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับให้ชัดเจน  ทั้งในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆ ที่มีเพื่อให้ประสิทธิภาพของการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ดี ในส่วนของบทความนี้จึงขอนำเสนอการป้องกันกระแสเกิน (Over-Current Protection : OCP) ในลักษณะต่างๆ ที่นิยม นำมาใช้กันกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ทั้งยังสามารถนำเอาจุดเด่นของแต่ละวิธีปรับใช้ได่มากกว่าหนึ่งแบบเพื่อให้วงจรหรือระบบทำงานได้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง ลดการสูญเสียที่จะเป็นมูลค่าสูงๆได้ดี  และช่วยเป็นแนวคิดในการนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับท่านดังนี้  1. การป้องกันกระแสเกินแบบลดกระแสย้อนกลับ (Fold-Back Current Limiting) การป้องกันกระแสเกินด้วยวิธีการนี้เป็นที่นิยมสำหรับป้องกันแรงดันและกระแสเกิน  เพื่อให้วงจรกลับไปสู่อยู่ในช่วงระดับการทำงานที่ปลอดภัย (Safe levels) ซึ่งลักษณะกราฟของการควบคุมปริมาณกระแสและแรงดันสำหรับวิธีการนี้แสดงในรูปที่ 1…

Read More