อย่าพลาด! โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2

อย่าพลาด! โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2

. อย่าพลาด! โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 ชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนปลอดภัย ชิงทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ที่สหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท  โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2’ การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับ ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ในหัวข้อ ‘สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน’ ชิงรางวัลใหญ่ทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ นักเรียน–นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.) และนักเรียน–นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) ทั้งนี้เยาวชนที่…

Read More

PK-6005 : แสงดนตรี 1700 วัตต์

PK-6005 : แสงดนตรี 1700 วัตต์

. วงจรแสงดนตรี 1700W เป็นวงจรรับเสียงดนตรีผ่านทางช่อง Line ของปรีแอมป์ เพื่อนำไปควบคุมการกระพริบของหลอดไฟขนาด 220Vac ตามจังหวะดนตรี สามารถปรับความไวได้ เอาต์พุตสามารถต่อกับหลอดไฟแบบไส้ขนาด 220 Vac ขนาดไม่เกิน 1700W วงจรทำงานโดยใช้ไฟสลับ 220Vac ไม่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์  0-2225-0094, 0-2623-8899   www.mynpe.com, E-mail : mynpe@mynpe.com

Read More