เอปสันเปิดตัวแคมเปญ IT’S IN THE DETAILS หนุนวิสัยทัศน์รุกตลาดองค์กรธุรกิจเต็มอัตรา

เอปสันเปิดตัวแคมเปญ IT’S IN THE DETAILS  หนุนวิสัยทัศน์รุกตลาดองค์กรธุรกิจเต็มอัตรา

. . เอปสันเปิดตัวแคมเปญ IT’S IN THE DETAILS  หนุนวิสัยทัศน์รุกตลาดองค์กรธุรกิจเต็มอัตรา   เอปสันประกาศเดินหน้ารุกตลาดองค์กรธุรกิจทุกระดับ พร้อมเปิดตัวแคมเปญการตลาด It’s in the Details ขับเคลื่อนแบรนด์สู่การเป็นแบรนด์นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ B2B ของไทย นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2559 เอปสันประกาศ วิสัยทัศน์ Epson 25 ซึ่งกำหนดเป้าหมายสำหรับปี 2025 (พ.ศ. 2568) ไว้ว่าเอปสันจะสร้าง Connected Age  คุณ ยรรยง  มุนีมงคลทร ยุคใหม่ที่เชื่อมโยงผู้คน สิ่งของ และข้อมูลเข้าด้วยกัน ผ่านเทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพและแม่นยำที่มีขนาด กระทัดรัดของเอปสัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ พรินเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารด้วยภาพ อุปกรณ์สวมใส่ติดตัวหรือพกพาได้ และหุ่นยนต์ วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กำหนดตั้งแต่แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงกลุ่มเป้าหมายการทำตลาดของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังที่เอปสันเริ่มรุกตลาด องค์กรธุรกิจหรือ B2B อย่างเต็มตัวตั้งแต่ปี 2558 ธุรกิจของบริษัทฯ ทั่วภูมิภาคก็เติบโตขึ้นเฉลี่ยปีละ 11.3% และ แต่ละสายผลิตภัณฑ์ก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ” “นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของธุรกิจต่างๆ ในตลาดนี้เริ่มแสดงความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้โอกาสทางธุรกิจของเอปสันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น อาทิ ความนิยมใช้อิงค์แท็งค์พรินเตอร์แทนเลเซอร์พรินเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสารในออฟฟิศที่เพิ่มสูงขึ้น…

Read More

ฟอร์ติเน็ต เน้นดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นต้องมีความปลอดภัยเครือข่ายด้วย

ฟอร์ติเน็ต เน้นดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นต้องมีความปลอดภัยเครือข่ายด้วย

. ฟอร์ติเน็ตเน้นดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นต้องมีความปลอดภัยเครือข่ายด้วย   มร. อัลวิน ร้อดดิเก้ หัวหน้าฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  ฟอร์ติเน็ตเห็นว่า ในการปฏิรูปองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) นั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีที่องค์กรดำเนินธุรกิจและวิธีการที่ปฏิบัติงาน   โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรจะตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างไร และจะให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังได้อย่างไร องค์กรจึงให้ความสำคัญต่อข้อมูลที่เกี่ยวกับความเห็นจากลูกค้า และจะรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในเครือข่าย จัดข้อมูลอันมหาศาลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบดิจิตัล  ถูกจัดเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้นำไปรวมและดำเนินการแบบออโตเมทภายหลัง ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ เพื่อจะนำไปใช้งานได้อย่างชาญฉลาด  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ๆ ที่จะตอบสนองตรงต่อความต้องการของลูกค้า และอาจจะมากกว่าความคาดหวังของลูกค้าเสียอีก คาดกันว่าองค์กรจะหันมมาใช้เทคโนโลยีของระบบวิเคราะห์อนาลิติคส์  ไอโอที  ปัญญาประดิษฐ์ และระบบที่จัดการกับความฉลาดมาใช้กับข้อมูลดังกล่าวมากขึ้น ยุคดิจิตัลทรานสฟอร์เมชั่นนี้ การรวบรวมข้อมูลขยายวงกว้างขึ้น และในการกระทำเช่นนั้นย่อมมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามมากขึ้น เริ่มต้นจากวิธีการที่เรารู้จัก อาทิ การยืนยันตัวตนเข้าใช้งาน (Authentication) ภัยคุกคามที่อุปกรณ์เกทเวย์ที่บรรจุข้อมูลสำคัญ (Information Gateway) คลาวด์ (Cloud) สิ่งแวดล้อมเสมือน (Virtualized environment) และอื่นๆ อีกมาก   จากผลการสำรวจ “2017 Global Enterprise Security Survey” ของฟอร์ติเน็ต พบว่าองค์กรส่วนใหญ่ประสบภัยคุกคามใหญ่ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และที่น่าสนใจ  คือ ภัยที่มุ่งคุกคามที่ข้อมูลและพบการเกิดภัยแรนซัมแวร์เรียกค่าไถ่เป็นจำนวนสูงมากติดอันดับ Top 2   และเกิดภัยที่มุ่งคุกคามที่ธุรกิจดิจิตัลเป็นอันดับ  Top 5 ซึ่งหมายความว่า ในแวลูเชนขององค์กรในยุคดิจิตัลทรานสฟอร์เมชั่นนี้ ยังมีช่องโหว่อยู่ เช่น ภัยคุกคามใหม่ๆ (Unknown threats) โจมตีที่ระบบวิเคราะห์ข้อมูล …

Read More

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแสดงความยินดีกับผู้บริหารซีเกท

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแสดงความยินดีกับผู้บริหารซีเกท

. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) (กลาง) และรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ  อธิการบดี มทส. (ที่ 3 จากซ้าย) แสดงความยินดีกับนายเจฟฟรี่ ดี. ไนการ์ด รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (ซ้ายสุด) ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำและนางเพียงฤทัย  ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย) ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการผลิต) จากทางมหาวิทยาลัยในงานเชิดชูเกียรติและขอบคุณแก่ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้ได้รับเข็มกิตติการทองคำ เมื่อเร็วๆ นี้    

Read More

เมโทรซิสเต็มส์ฯ โชว์ศักยภาพผู้นำซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบนำ “SOLIDWORKS”

เมโทรซิสเต็มส์ฯ โชว์ศักยภาพผู้นำซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบนำ “SOLIDWORKS”

. . เมโทรซิสเต็มส์ฯ โชว์ศักยภาพผู้นำซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ นำ “SOLIDWORKS” เข้าร่วมงาน “METALEX 2017” วันที่ 22–25 พฤศจิกายน 2560 ณ ไบเทค บางนา-Hall 106   บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยแผนก Design & Engineering Solutions–กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น ขอเชิญท่านสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ SOLIDWORKS ผู้นำซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบในงาน “METALEX 2017” ซึ่งจัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา-Hall 106 ระหว่างวันพุธที่ 22-วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. เพื่อตอกย้ำถึงการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมระดับโลกในประเทศไทย พบกับการเปิดตัว SOLIDWORKS เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 2018 ท่านจะได้สัมผัสและพบกับฟีเจอร์ใหม่ของซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ซึ่งจะเข้ามาช่วยให้ท่านออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโซลูชันการออกแบบครบวงจรที่ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ท่านจะได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS 2018 และการแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเมโทรซิสเต็มส์ฯ และคู่ค้า เช่น นวัตกรรม 3D Printer จาก HP PageWide, จอภาพความละเอียดสูงสำหรับงานออกแบบ DELL CANVAS อีกทั้งยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ Gift Voucher ภายในงานเพื่อทดลองเรียน SOLIDWORKS TEST…

Read More

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัวนโยบายระดับโลก

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัวนโยบายระดับโลก

. ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัวนโยบายระดับโลก “การลาเพื่อครอบครัว” เพื่อสร้างความสมดุลให้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน   – นโยบายนี้ เป็นการนำร่องในฐานะผู้นำในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม ในการจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนในทุกประเทศ สำหรับการลาเพื่อดูแล และการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงการสูญเสียในครอบครัว – นโยบายนี้ สะท้อนถึงคำมั่นสัญญาที่มีต่อความหลากหลายและการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างการความผูกพัน สร้างประสิทธิภาพและนวัตกรรมในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน ประกาศนโยบายระดับโลกเรื่อง “การลาเพื่อครอบครัว” (Global Family Leave) ในฐานะของผู้นำอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมระดับโลก อีกทั้งเป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่อง “การมีส่วนร่วมในความหลากหลาย” (Diversity and Inclusion) โดยนโยบายการลาเพื่อครอบครัวจะมีผลบังคับใช้กับพนักงานของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทั่วโลก โดยบริษัทฯ จะยังคงจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเต็มจำนวน แม้ใช้เวลาไปในเรื่องส่วนตัวและในช่วงสำคัญที่สุดของชีวิต เพื่อให้พนักงานเหล่านี้สามารถจัดการกับชีวิตและงานได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับสมดุลให้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน โดยสามารถเลือกเวลาการเข้างานได้อย่างอิสระ ลาหยุด 12 สัปดาห์ สำหรับการเป็นผู้ปกครองหลัก (ครอบคลุมทั้งบุตรที่คลอดโดยธรรมชาติ และการอุปการะบุตร) ลาหยุด 2 สัปดาห์ สำหรับการเป็นผู้ปกครองร่วม (ครอบคลุมทั้งบุตรที่คลอดโดยธรรมชาติ และการอุปการะบุตร) ลางานได้ 1 สัปดาห์สำหรับครอบครัวที่ต้องการดูแลสมาชิกในครอบครัว ทั้งความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ ลางานได้ 1 สัปดาห์ ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตกะทันหัน เลือกเวลาในการทำงานได้เพื่อปรับสมดุลของครอบครัวให้ดีขึ้น เช่น การเข้าทำงานเช้าเลิกงานเร็ว หรือเข้าทำงานสายเลิกงานค่ำ ในการวางนโยบาย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เลือกกำหนดนิยามของ “การลา” และเรื่อง “ครอบครัว”…

Read More

โปรโมชั่นช็อปช่วยชาติกับเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3D เครื่องแรกจาก XYZ Printing

โปรโมชั่นช็อปช่วยชาติกับเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3D เครื่องแรกจาก XYZ Printing

. . โปรโมชั่นช็อปช่วยชาติกับเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3D เครื่องแรกจาก XYZ Printing ที่มีระบบ Open – Source Filament Printer ที่รองรับการใช้เส้นพลาสติก ABS/PLA ได้จากทุกค่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มนัก Maker และผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการใช้เส้นพลาสติกที่หลากหลาย . Da Vinci 1.0 Pro ปกติราคา 29,500 บาท ลดพิเศษเหลือ 23,500 บาท  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั้น . ซีเอ็ดฯ โดยวารสารเซมิคอนดักเตอร์ฯ ร่วมมือกับ XYZPrinting Thailand เปิดโครงการ “เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สุดคุ้ม ราคาพิเศษ” โดยนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รุ่นยอดนิยม Da Vinci 1.0 Pro ที่มีระบบ Open – Source Filament Printer จึงรองรับการใช้เส้นพลาสติก ABS/PLA ได้จากทุกค่าย หมดปัญหาเรื่องการเลือกที่จะใช้เส้นพลาสติกจากยี่ห้อใดมาใช้งาน สามารถพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีความเที่ยงตรงและใช้งานง่าย มาจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มในราคาเพียง 23,500 บาท (จากราคาปกติ 29,500 บาท) จัดส่งฟรีถึงบ้าน…

Read More

สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 3

สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 3

. . สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 3 สุธีร์ นวกุล   การสร้างโมเดลชิ้นงานนั้น สามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบทั้ง สิ่งของ เครื่องใช้ สินค้า โซฟา เครื่องไฟฟ้า เครื่องดนตรี การ์ตูน เครื่องมือต่างๆ ก่อนลงมือเราอาจต้องนั่งนึกว่าจะสร้างโมเดลอะไร เอาไปใช้งานอะไร อาจขึ้นโมเดลแค่ทีละชิ้นแล้วนำมารวมกันภายหลัง แต่ถ้ามีการวางแผนเอาไว้ก่อนก็จะทำให้ทำงานง่ายขึ้นมากทีเดียว   ขณะที่เขียนบทความนี้ ผมได้ลองเข้าไปในเว็บไซต์ https://www.blender.org/ ปรากฏว่ามีเวอร์ชันล่าสุดออกมาแล้วคือ Blender 2.79 ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจะขออ้างอิงหน้าจอเวอร์ชัน 2.79 ในการนำเสนอไปเลย ผู้อ่านอย่าลืมเข้าไปอัพเดทกันนะครับ กลับมาสู่การขึ้นรูปชิ้นงานกันต่อ ในตอนนี้เราจะมาขึ้นรูปโมเดลแก้วน้ำ แก้วกาแฟ หรือแก้วชา ซึ่งกลุ่มโมเดลลักษณะนี้มีหลักการขึ้นรูปทรงของงานปั้นคล้ายๆ กัน   เริ่มสร้างชิ้นงานขึ้นรูปทรงแก้ว เมื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา ให้ไปลบวัตถุ (รูปสี่เหลี่ยม หรือ Cube) ที่แสดงในหน้าจอ คลิกที่วัตถุแล้วกดปุ่ม Delete จากนั้นคลิกที่รายการ Delete ลบออกเพื่อจะวาดรูปทรงใหม่ที่ต้องการ คลิกเลือก Add > Mesh > Circle เพื่อขึ้นรูปวงกลม หรือกด Shift + A เพื่อเลือกคำสั่งก็ได้ เพราะแก้วมีลักษณะเป็นวงกลม รูปที่ 1 สร้างวงกลมหรือ Circle จะได้รูปทรงวงกลม ให้แสดงด้านหน้าของรูปทรง กดปุ่ม TAB…

Read More

NPE Clearance Sales 2017

NPE Clearance Sales 2017

  NPE Clearance Sales 2017 เตรียมพบกับ การลดราคาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี กับงาน NPE Clearance Sales 2017 ที่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ศูนย์รวมเครื่องเสียงชั้นนำ ซุปเปอร์มาเก็ตอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็คทริค เเละสินค้าอุตสาหกรรม จัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าในวงการเครื่องเสียง  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงที่ใช้ภายในและภายนอกสถานที่สำหรับจัดงานต่างๆมีให้เลือกได้อย่างครบครัน ในราคาสุดพิเศษสุดๆ  โดยงาน “NPE Clearance Sales 2017” จะจัดขึ้นใน วันที่  9 ธันวาคม จนถึง  30 ธันวาคม 2560 ทั้ง 3 สาขา ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ  สาขาเซียร์รังสิต (โดยสาขาเซียร์ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันอาทิตย์) และ สาขาใหม่สาขาศาลายา ซึ่งบริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้นำสินค้าคุณภาพมากมาย จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ มาลดราคากันเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าจากเเบรนด์ในเครือ NPE, myNPE,  NPE Research, NPE System Enclosures, NPEKit, ALTO, Beta Aivin, BMB, Db-Mark, Eminence, Superlux, Mipro, Festal, Show, Vocal King,…

Read More

เอปสันเปิดตัวแคมเปญ IT’S IN THE DETAILS หนุนวิสัยทัศน์รุกตลาดองค์กรธุรกิจเต็มอัตรา

เอปสันเปิดตัวแคมเปญ IT’S IN THE DETAILS  หนุนวิสัยทัศน์รุกตลาดองค์กรธุรกิจเต็มอัตรา

  8 พฤศจิกายน 2560  เอปสันประกาศเดินหน้ารุกตลาดองค์กรธุรกิจทุกระดับ พร้อมเปิดตัวแคมเปญการตลาด It’s in the Details ขับเคลื่อนแบรนด์สู่การเป็นแบรนด์นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ B2B ของไทย  นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2559 เอปสันประกาศ วิสัยทัศน์ Epson 25 ซึ่งกำหนดเป้าหมายสำหรับปี 2025 (พ.ศ. 2568) ไว้ว่าเอปสันจะสร้าง Connected Age ยุคใหม่ที่เชื่อมโยงผู้คน สิ่งของ และข้อมูลเข้าด้วยกัน ผ่านเทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพและแม่นยำที่มีขนาด กระทัดรัดของเอปสัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ พรินเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารด้วยภาพ อุปกรณ์สวมใส่ติดตัวหรือพกพาได้ และหุ่นยนต์ วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กำหนดตั้งแต่แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงกลุ่มเป้าหมายการทำตลาดของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังที่เอปสันเริ่มรุกตลาด องค์กรธุรกิจหรือ B2B อย่างเต็มตัวตั้งแต่ปี 2558 ธุรกิจของบริษัทฯ ทั่วภูมิภาคก็เติบโตขึ้นเฉลี่ยปีละ 11.3% และ แต่ละสายผลิตภัณฑ์ก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ” “นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของธุรกิจต่างๆ ในตลาดนี้เริ่มแสดงความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้โอกาสทางธุรกิจของเอปสันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น อาทิ ความนิยมใช้อิงค์แท็งค์พรินเตอร์แทนเลเซอร์พรินเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสารในออฟฟิศที่เพิ่มสูงขึ้น การใช้โปรเจคเตอร์ความสว่างสูงเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์คอนเทนต์ เพื่อการขายและการตลาด หรือการที่วงการแฟชั่นและอุตสาหกรรมสิ่งทอเริ่มนำพรินเตอร์สำหรับมืออาชีพเข้ามา ช่วยในขั้นตอนการออกแบบและผลิตชิ้นงาน ไปจนถึงการนำหุ่นยนต์แขนกลมาใช้ในไลน์การผลิตภายในโรงงาน อุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ” “ในวันนี้เอปสันจึงต้องการตอกย้ำถึงแนวทางในการทำธุรกิจที่เน้นตลาด B2B โดยมุ่งที่จะตอบโจทย์ความต้องการ ที่องค์กรธุรกิจทุกขนาดถามหา…

Read More
1 2 3 162