หมวด 12 อุปกรณ์และของใช้ทั่วไป ในงานอิเล็กทรอนิกส์

หมวด 12 อุปกรณ์และของใช้ทั่วไป ในงานอิเล็กทรอนิกส์

ชั้นเก็บของ ลิ้นชักเก็บของ สเปรย์อเนกประสงค์ เคมีภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ  คลิกที่รูปสำหรับแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมด  

Read More

หมวด 10 เครื่องจ่ายไฟ, แบตเตอรี่, หม้อแปลง

หมวด 10 เครื่องจ่ายไฟ, แบตเตอรี่, หม้อแปลง

  เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง แบบสวิตชิ่งอินเวอร์เตอร์  เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ พลังงานทดแทน ฯลฯ คลิกที่รูปสำหรับแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมด      

Read More

หมวด 9 อุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัย

หมวด 9 อุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัย

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้า ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน กล้องวงจรปิด ฯลฯ คลิกที่รูปสำหรับแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมด

Read More

หมวด 7 อุปกรณ์พัฒนาไมโครอนโทรลเลอร์

หมวด 7 อุปกรณ์พัฒนาไมโครอนโทรลเลอร์

  บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR, ARM, PIC อุปกรณ์เชื่อมต่อบอร์ดทดลอง โมดูล อุปกรณ์ขยายสัญญาณระบบบัส ชุดประกอบหุ่นยนต์ ฯลฯ  คลิกที่รูปสำหรับแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมด            

Read More

หมวด 6 อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

หมวด 6 อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

. โมดูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ IP Phone, วิทยุสื่อสาร ฯลฯ คลิกที่รูปสำหรับแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมด

Read More

หมวด 5 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หมวด 5 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 . ไอซี, ตัวเก็บประจุ, แผ่นวงจรพิมพ์ โมดูลเพาเวอร์แอลอีดี, เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ คลิกที่รูปสำหรับแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมด

Read More

หมวด 4 เครื่องเสียงและวิดีทัศน์

หมวด 4 เครื่องเสียงและวิดีทัศน์

 . เครื่องขยายเสียง, โมดูลเสียง ชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม ลำโพง, ดอกลำโพง, ไมโครโฟน  ฯลฯ คลิกที่รูปสำหรับแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมด

Read More
1 2