อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ MT-4606

อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ MT-4606

อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ MT-4606 แนวความคิดในการวัดวัตถุต่างๆรวมถึงพื้นผิวที่อยู่ในส่วนที่อันตรายแบะเข้าถึงได้ยาก จึงเกิดเครื่องมือวัดแบบ อินฟาเรดขึ้นมาทำให้เราสะดวกกับการวัดได้ดียิ่งขึ้นประหยัดเวลาและปลอดภัย – ด้วยรูปทรงที่มาแบบสำเร็จรูปเหมาะกับการใช้งาน สามารถใช้งานโดยไม่ต้องสัมผัสเพราะเป็นแสงอิน ฟาเรด ความเร็วในการจับและตอบสนองที่ 500 ms – 12 : 1 อินฟาเรด ของจุดระยะทางต่ออัตราส่วนในพื้นที่ของการวัด และความยาวในการวัดที่ใช้งานไม่ เกิน 36 cm. – สามารถวัดอุณหภูมิได้ -50 ถึง 380⁰ (หรือ-58F⁰~716F⁰) – สามารถเลือกการวัดให้เหมาะกับชิ้นงานที่วัด ตั้งแต่ 0.10~1.00 เพราะชิ้นงานแต่ละชิ้นงานย่อมมีความ แตกต่างในตัวมันเองต้องปรับให้เหมาะสมในการวัด – ความละเอียดในการวัด 0.1C⁰/0.1F⁰ – ฟังชั่นพิเศษ เลือกหน่วยการวัด,เปิดไฟ Black Light ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานแจ้งเตือนเมื่อแบต ใกล้หมด,ล็อคค่าการวัด,ตั้งค่าสูงสุดในการวัดได้ด้วยรูปทรงที่เล็กกระทัดรัด ใช้งานสะดวก สนใจสามารถทดสอบสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด  สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ  โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899(อัตโนมัติ 18 หมายเลข)  โทรสาร : 0-2226-4020 สาขาเซียร์รังสิต  โทรศัพท์ : 0-2992-7379(อัตโนมัติ 10 หมายเลข)  โทรสาร : 0-2992-7380  เว็บไซต์: www.myNPE.com, E-mail : mynpe@mynpe.com

Read More

EA Technology UltraTEV Plus+™

EA Technology UltraTEV Plus+™

   EA Technology UltraTEV Plus+™ อุปกรณ์ประเมินระดับความรุนแรงของการเกิด Partial discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงว่ามีระดับของ partial discharge อยู่ในระดับใด โดยแสดงผลเป็นกราฟแท่งสี เขียว เหลือง ส้ม แดง พร้อมทั้งตัวเลข dB จึงสามารถเห็นแนวโน้มความรุนแรงว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด  โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234  เว็บไซต์ www.measuretronix.com  E-Mail: info@measuretronix.com

Read More

Vaisala MHT410 เครื่องวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ

Vaisala MHT410 เครื่องวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ

   Vaisala MHT410 เครื่องวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ สำหรับการเฝ้าตรวจสภาพน้ำมันระบายความร้อนในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสูง โดยการวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ ในน้ำมันโดยตรง เพื่อติดตามดูความเปลี่ยนแปลงคุณภาพ สามารถติดตั้งได้ง่าย ทนทานสูง ไม่มีชิ้นส่วนที่สึกหรอได้ เช่น แผ่นเยื่อ, ปั้ม, ท่อ หรือแบตเตอรี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด  โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234  เว็บไซต์ www.measuretronix.com  E-Mail: info@measuretronix.com

Read More

EA Technology PD Hawk™ เครื่องค้นหาตาแหน่ง

EA Technology PD Hawk™ เครื่องค้นหาตาแหน่ง

   EA Technology PD Hawk™ เครื่องค้นหาตาแหน่ง อุปกรณ์ค้นหาตาแหน่งที่เกิดปัญหา Internal Partial Discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงภาคสนาม เช่น ตามสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อตรวจสอบว่าเกิดปัญหา Internal partial discharge ขึ้นที่อุปกรณ์ใดในระบบสายส่งแรงสูง ใช้เทคโนโลยี array directional antenna ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่ 47 – 1000 MHz สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด  โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 เว็บไซต์ www.measuretronix.com  E-Mail: info@measuretronix.com

Read More

Ofil Scalar กล้องถ่ายภาพ UV

Ofil Scalar กล้องถ่ายภาพ UV

Ofil Scalar กล้องถ่ายภาพ UV  เป็นกล้องถ่ายภาพ ที่สามารถซ้อนภาพปกติเข้ากับภาพที่เกิดจากการแผ่รังสี Ultra Violet เข้าไว้ในภาพเดียวกัน เพื่อหาตำแหน่งที่เกิดปัญหาต่างๆ เช่น Corona Discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ เหมาะสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาต่างๆ ที่ต้องดูแลอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด  โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 เว็บไซต์ www.measuretronix.com  E-Mail: info@measuretronix.com

Read More

Metrel MI 6201 Multinorm เครื่องวัดสภาพแวดล้อม

Metrel MI 6201 Multinorm เครื่องวัดสภาพแวดล้อม

  MI6201 Multinorm เป็นการรวมเครื่องวัดสภาพแวดล้อมหลายพารามิเตอร์และเครื่องวัดเสียงเข้าไว้ด้วยกันในเครื่องเดียว มีความสามารถในการวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด  โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234  เว็บไซต์ www.measuretronix.com  E-Mail: info@measuretronix.com

Read More

LCR Elite1 มิเตอร์วัดค่า LCR

LCR Elite1 มิเตอร์วัดค่า LCR

  LCR Elite1 เป็นมิเตอร์วัดค่า LCR แบบพกพาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ มีขนาดเล็กจิ๋ว พร้อมขาวัดที่เป็นปากคีบในตัว น้ำหนักเบา ทำงานด้วยแบตเตอรี่ เหมาะสำหรับงานแล็บ R&D, งานตรวจสอบในสายการผลิต, และงานตรวจซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด  โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 เว็บไซต์ www.measuretronix.com  E-Mail: info@measuretronix.com

Read More

Comark Cloud เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิไร้สาย

Comark Cloud เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิไร้สาย

Comark Cloud เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิไร้สาย เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลออนไลน์ไว้ในระบบคลาวด์ (cloud storage) ของ Comark เป็นวิธีการจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิและเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกง่ายดายจากทุกที่ และมีความปลอดภัยสูง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด  โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234  เว็บไซต์ www.measuretronix.com  E-Mail: info@measuretronix.com  

Read More

GW Instek PSB1000 Series แหล่งจ่ายไฟฟ้า DC โปรแกรมได้

GW Instek PSB1000 Series แหล่งจ่ายไฟฟ้า DC โปรแกรมได้

  GW Instek PSB1000 เป็นเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบตั้งโต๊ะ เอาต์พุตแชนเนลเดียว มีช่วงสูงสุดของแรงดันและกระแสเอาต์พุตให้เลือกหลายขนาด โดยมีขนาดกำลัง 400 วัตต์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด  โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 เว็บไซต์ www.measuretronix.com  E-Mail: info@measuretronix.com

Read More
1 2 3 28