MDO3000 Mixed Domain Oscilloscope

MDO3000 Mixed Domain Oscilloscope

  MDO3000 Mixed Domain Oscilloscope สามารถวิเคราะห์สัญญาณ RF ได้สูงถึงแบนด์วิดธ์สูงสุดของออสซิลโลสโคป พร้อมกับออพชั่น MDO3SA ที่เพิ่มย่านความถี่ได้สูงสุดถึง 3GHz ออพชั่นเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการวางเครื่องมือ ช่วยให้สามารถจับสัญญาณและนำกลับมาสร้างใหม่ ได้ที่ความละเอียด 128k จุดในเครื่องมือเพียงเครื่องเดียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด โทร. 0-2645-4588 โทรสาร. 0-2645-4589 เว็บไซต์ www.trinergy.co.th E-mail: info@trinergy.co.th

Read More

เครื่องกำเนิดสัญญาณ Tektronix AFG1022

เครื่องกำเนิดสัญญาณ Tektronix AFG1022

   เครื่องกำเนิดสัญญาณ Tektronix AFG1022 เครื่องกำเนิดสัญญาณที่สามารถปรับแต่งได้ แบบ 2 แชนแนล สามารถให้กำเนิดสัญญาณไซน์สูงสุด 25 MHz และสัญญาณพัลส์ 12.5MHz มีอัตราการสุ่มสัญญาณสูงสุด 125MS/s และความละเอียดแนวตั้งที่ 14 บิต สามารถจ่ายแรงดันในช่วง 1mVp-p ถึง 10mVp-p ตลอดย่านความถี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด โทร. 0-2645-4588 โทรสาร. 0-2645-4589 เว็บไซต์ www.trinergy.co.th E-mail: info@trinergy.co.th

Read More

Tektronix TSG4100A Series

Tektronix TSG4100A Series

  Tektronix TSG4100A Series เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบเวกเตอร์ ครอบคลุมย่านความถี่สูงสุด 6GHz: รองรับการกำเนิดสัญญาณอะนาลอก และดิจิตอลหรือเวกเตอร์แบบพื้นฐาน ครอบคลุมย่านความถี่ตั้งแต่ DC ถึง 2 GHz, 4GHz และ 6GHz สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด โทร. 0-2645-4588 โทรสาร. 0-2645-4589 เว็บไซต์ www.trinergy.co.th E-mail: info@trinergy.co.th

Read More

Metrel MI-3123

Metrel MI-3123

   Metrel MI-3123  เครื่องทดสอบระบบกราวด์และแคลมป์วัดกราวนด์ลูปของดินได้ในตัวเดียวกัน ทดสอบได้ 3 จุดตามมาตรฐาน IEC61557 คำนวณหาค่า Earth Specific แบบ 4 Pole วัดความต้านทาน Loop หรือ Mesh แบบ 2 Clamps สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอ็ม . ที . เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โทร. 0-2944-7858 โทรสาร. 02-944-7859 เว็บไซต์ www.mtkshop.com Email : info@mtkshop.com

Read More

IC120LV Cameras Infrared

IC120LV Cameras Infrared

   IC120LV Cameras Infrared กล้องถ่ายภาพความร้อนขอบเขตอุณหภูมิ –20 C ถึง 1500 C ความละเอียดภาพ 384 x 288 พิกเซล ฉายภาพได้แบบ real time, IR พร้อมกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอ็ม . ที . เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โทร. 0-2944-7858 โทรสาร. 02-944-7859 เว็บไซต์ www.mtkshop.com Email : info@mtkshop.com

Read More

AN9640 Series/ AN9630 Series เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้า

AN9640 Series/ AN9630 Series เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  AN9640 Series/ AN9630 Series เครื่องทดสอบค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้า เป็นเครื่องแบบแยกแต่ละพารามิเตอร์และครบทุกพารามิเตอร์ในเครื่องเดียวกัน AC Hipot Test: AC 500-5000V/20-100mA, DC Hipot Test: DC 6000V/20-50mA, Insulation Resistance Test: DC 100-2500V/0-2000MΩ, Ground Bound Test: AC 2-30A/0.1-600mΩ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด โทร: 0-2543-6900 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2543-6988 เว็บไซต์ www.technotestsystem.com  E-mail: info@technotestsystem.com

Read More

TH2515/2516 เครื่องวัดค่าความต้านทาน

TH2515/2516 เครื่องวัดค่าความต้านทาน

  TH2515/2516 เครื่องวัดค่าความต้านทาน วัดค่า 0.1μΩ -100MΩ พร้อมการชดเชยอุณหภูมิ ระบบสัมผัสหน้าจอ ง่ายต่อการทำงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด โทร: 0-2543-6900 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2543-6988 เว็บไซต์ www.technotestsystem.com  E-mail: info@technotestsystem.com

Read More

MEGA OHM METER (INSULATION TESTER) VC 60B+

MEGA OHM METER (INSULATION TESTER) VC 60B+

   MEGA OHM METER (INSULATION TESTER) VC 60B+ เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความเป็นฉนวนในสายเคเบิ้ล,มอเตอร์ไฟฟ้า,Heater และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สามารถวัดแรงดัน ในย่าน 250V,500V และ 1000V นอกจากนี้ VC60B+ ยังสามารถทดสอบค่าความเป็นฉนวนได้โดยตรวจสอบจากขดลวดภายใน ว่าสามารถทนแรงดันไฟฟ้าในระดับมาตรฐานที่กำหนดไว้ ได้หรือไม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  นัฐพงษ์  เซลส์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 สาขาเซียร์รังสิต โทร. 0-2992-7379 เว็บไซต์ www.myNPE.com  E-mail: mynpe@mynpe.com

Read More

MT-5211 Digital LCR Multimeter

MT-5211 Digital LCR Multimeter

   MT-5211 Digital LCR Multimeter มัลติมิเตอร์ที่มีฟังก์ชั่นการวัด LCR และเป็นดิจจิตอลมิตเตอร์ตัว ซึ่งหมายความว่า สามารถวัดได้ทั้งในย่าน LCR และการวัด โวลต์ AC/DC หรือจะเป็นฟังก์ชั่นของการวัด อุณหภูมิ โดยมีจองแสดงผลขนาด 3 ½  แสดงผลสูสุดได้ถึง 3999 จำนวน และ Back Light สำหรับการวัดในพื้นที่แสงน้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  นัฐพงษ์  เซลส์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 สาขาเซียร์รังสิต โทร. 0-2992-7379 เว็บไซต์ www.myNPE.com  E-mail: mynpe@mynpe.com

Read More
1 2 3 4 28