เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด Model IR6/IR7

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด Model  IR6/IR7

  เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด Model  IR6/IR7 ย่านการวัดอุณหภูมิ IR6 -60 ถึง 900ÅãC IR7 -60 ถึง 1000ÅãC ค่าอัตราส่วนระหว่างระยะทางกับจุดการวัด (Distance to Target Ratio) IR6 30:1 และ IR7 50:1 เลเซอร์แสดงตำแหน่งการวัดอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง สามารถปรับค่าการสะท้อนรังสีอินฟราเรด ตามชนิดของวัสดุได้ (Emissivity) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด  โทร. 02-642-6700, โทรสาร 02-642-4250 เว็บไซต์ www.ie.co.th  E-Mail: sales@ie.co.th

Read More

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด Model IR3/IR4

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด Model IR3/IR4

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด Model IR3/IR4 ย่านการวัดอุณหภูมิ IR3 -60 ถึง 500ÅãC IR4 -70 ถึง 760ÅãC ค่าอัตราส่วนระหว่างระยะทางกับจุดการวัด (Distance to Target Ratio) IR3 12:1 และ IR4 20:1 เลเซอร์แสดงตำแหน่งการวัดอุณหภูมิ 1 ตำแหน่ง สามารถปรับค่าการสะท้อนรังสีอินฟราเรด ตามชนิดของวัสดุได้ (Emissivity) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด โทร. 02-642-6700, โทรสาร 02-642-4250 เว็บไซต์ www.ie.co.th  E-Mail: sales@ie.co.th

Read More

Series 477 เครื่องวัดค่าความดัน

Series 477 เครื่องวัดค่าความดัน

Series 477 เครื่องวัดค่าความดัน สุญญากาศ หรือค่าแตกต่างของความดัน แบบพกพา ใช้ได้กับอากาศและแก๊สที่ไม่กัดกร่อน ย่านการใช้งานมีให้เลือกตั้งแต่ 1 in.wc. (0.249 kPa) ถึง 150 PSI (10.34 bar) ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้งานแสดงผลได้หลายหน่วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด โทร. 02-642-6700, โทรสาร 02-642-4250 เว็บไซต์ www.ie.co.th  E-Mail: sales@ie.co.th

Read More

Series 475 เครื่องวัดค่าความดัน

Series 475 เครื่องวัดค่าความดัน

Series 475 เครื่องวัดค่าความดัน สุญญากาศ หรือค่าแตกต่างของความดัน แบบพกพา ใช้ได้กับอากาศและแก๊สที่ไม่กัดกร่อน ย่านการใช้งานมีให้เลือกตั้งแต่ 1 in.wc. (0.249 kPa) ถึง 150 PSI (10.34 bar) ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้งาน แสดงผลได้  2 หน่วยในตัวเดียวกัน (in.wc. และ kPa) หรือ (PSI และ bar) ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้งาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด โทร. 02-642-6700, โทรสาร 02-642-4250 เว็บไซต์ www.ie.co.th  E-Mail: sales@ie.co.th

Read More

Model 485B-1 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์

Model  485B-1 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์

Model  485B-1 เป็นเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง และอุณหภูมิกระเปาะเปียก แบบพกพา ย่านการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %rh อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 60ÅãC โพรบยาว 203mm สายสามารถยืดหยุ่นได้ถึง 183cm สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด โทร. 02-642-6700, โทรสาร 02-642-4250 เว็บไซต์ www.ie.co.th  E-Mail: sales@ie.co.th

Read More

Model 471B-1 เครื่องวัดความเร็วลม

Model 471B-1 เครื่องวัดความเร็วลม

Model 471B-1 เครื่องวัดความเร็วลม เป็นเครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดความร้อน (Hot wire) – ย่านการวัด 0 ถึง 6,000 FPM (0 ถึง 30 MPS) – อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 100ºC – โพรบยาว 203 mm สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด โทร. 02-642-6700, โทรสาร 02-642-4250 เว็บไซต์ www.ie.co.th  E-Mail: sales@ie.co.th

Read More

โมดูลวัดความแตกต่างของความดัน WDPM

โมดูลวัดความแตกต่างของความดัน WDPM

โมดูลวัดความแตกต่างของความดัน (Differential Pressure) แบบไร้สาย WDPM มีย่านการวัดให้เลือกใช้หลากหลายย่านการวัดดังนี้ ±2 / ±5 / ±10 / ±20 / ±30 / ±100 / ±200 / ±400 IN.WC. สามารถนำ Pitot Tube มาต่อกับโมดูลเพื่อวัดความเร็วลม และอัตราการไหลได้ โดยใส่ค่า K Factor และพื้นที่หน้าตัดได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด โทร. 02-642-6700, โทรสาร 02-642-4250 เว็บไซต์ www.ie.co.th  E-Mail: sales@ie.co.th

Read More

โพรบ VP2, AP2 และ RP2

โพรบ VP2, AP2 และ RP2

โพรบ VP2, AP2 และ RP2  มีรายละเอียดเหมือน VP1, AP1 และ RP1 แต่จะแตกต่างกันที่เป็นโพรบแบบไร้สาย (wireless) เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโพนได้ทั้งตระกูล iOS และ Android โดยผ่าน Wireless Mobile Gateway สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด โทร. 02-642-6700, โทรสาร 02-642-4250 เว็บไซต์ www.ie.co.th  E-Mail: sales@ie.co.th

Read More

VP1/ AP1/ RP1 อุปกรณ์วัดความเร็วลมและความชื้น

VP1/ AP1/ RP1 อุปกรณ์วัดความเร็วลมและความชื้น

  VP1 เป็นโพรบวัดความเร็วลมแบบใบพัด (Vane) ใช้หลักการของใบพัดหมุนในการวัดความเร็วลม สามารถวัดความเร็วลมได้ 40-5,000 FPM วัดอุณหภูมิได้ -20 ถึง 60 ºC และความชื้นสัมพัทธ์ได้ 0-100 %rh โพรบ AP1 เป็นโพรบวัดความเร็วลมแบบลวดความร้อน (Hot wire) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด  โทร. 02-642-6700, โทรสาร 02-642-4250 เว็บไซต์ www.ie.co.th  E-Mail: sales@ie.co.th

Read More
1 24 25 26 27 28