Wireless Serial WS-433

Wireless Serial WS-433

Wireless Serial WS-433  Wireless Transceiver ระบบ FSK ทำงานในย่านความถี่ 433 – 434 MHz (ตั้งได้ 2000 ช่อง) โดยเป็นตัวส่งและรับสัญญาณอนุกรมในตัวเดียวกัน จึงสามรถใช้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวส่งหรือรับก็ได้เช่นกัน เหมาะสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยพอร์ตอนุกรม RS-232 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  นัฐพงษ์  เซลส์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 สาขาเซียร์รังสิต โทร. 0-2992-7379 เว็บไซต์ www.myNPE.com  E-mail: mynpe@mynpe.com

Read More

AirPrime™ WISMO218โมดูล GSM/GPRS

AirPrime™ WISMO218โมดูล GSM/GPRS

AirPrime™ WISMO218โมดูล GSM/GPRS ได้รับมาตรฐานงานสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีความน่าเชื่อถือสูง รองรับการเชื่อมต่อแบบ GSM/GPRS แบบ 2 ย่านความถี่ได้แก่ 900/1800MHz เป็นโมดูลที่มีขนาดเพียง 25 x 25 x 2.8mm ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -40°C to +85°C ช่วงแรงดันการใช้งาน 3.2V to 4.8V ใช้พลังงานต่ำเพียง 1.3mA สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MV Communications Co.,Ltd  โทร. 0-2831-5300 โทรสาร. 0-2831-5399 เว็บไซต์ www.mvcoms.com   

Read More

AirPrime™ WS6318 โมดูล GSM/GPRS ขนาดจิ๋ว

AirPrime™ WS6318 โมดูล GSM/GPRS ขนาดจิ๋ว

AirPrime™ WS6318 โมดูล GSM/GPRS ขนาดจิ๋ว  โมดูลเครือข่ายไร้สายขนาดจิ๋ว มีคุณสมบัติรองรับการทำงานที่เพียบพร้อม อาทิเช่น การเชื่อมต่อด้วยคลื่นวิทยุ การประมวลผลด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ มีหน่วยความจำรองรับและมีซอฟต์แวร์ที่รองรับการพัฒนาการเชื่อมต่อแบบ M2M connectivity มีแพ็คเกจแบบ LGA สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MV Communications Co.,Ltd  โทร. 0-2831-5300 โทรสาร. 0-2831-5399 เว็บไซต์ www.mvcoms.com   

Read More

Wireless Monitoring Software

Wireless Monitoring Software

Wireless Monitoring Software   ซอฟต์แวร์ประมวลผลและควบคุมเครือข่ายได้ถึง 255 เครือข่าย SenzaNET และมีความสามารถในการจัดการได้มากถึง 65,000 โหนด ข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกรวบรวมและเชื่อมต่อผ่านโหนดเหล่านั้น และแสดงผลเป็น real-time ทั้งยังมีการเก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์หลังการประมวลผล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอ็ม ทู เอ็ม โปรดักส์ จำกัด   โทร. 0-2542- 3372 โทรสาร. 0-2542-3379 เว็บไซต์ www.m2m.co.th  E-mail: sales@m2m.co.th  

Read More

SenzaBlock – Wireless Sensors & Adapters

SenzaBlock – Wireless Sensors & Adapters

SenzaBlock – Wireless Sensors & Adapters จะมีตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, กระแส และ Differential Pressure อยู่ในตัวเลย ส่วน Wireless Adapters คืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับ instruments, meters and actuators ได้ สามารถส่งข้อมูลและคำสั่งผ่านระบบ wireless ถูกออกแบบมาให้ทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอ็ม ทู เอ็ม โปรดักส์ จำกัด  โทร. 0-2542- 3372 โทรสาร. 0-2542-3379 เว็บไซต์ www.m2m.co.th E-mail: sales@m2m.co.th  

Read More

Wireless Communication Gateway

Wireless Communication Gateway

Wireless Communication Gateway เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการแปลง Protocol และใช้เชื่อมต่อในระบบ SenzaNET และ backend system โดย SG131 เป็น Gateway ขนาดเล็กที่มี serial interface ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรม สามารถเลือกการการเชื่อมต่อได้ทั้ง USB, RS232, RS485, Ethernet, GPRS และ Wi – Fi สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอ็ม ทู เอ็ม โปรดักส์ จำกัด  โทร. 0-2542- 3372  โทรสาร. 0-2542-3379 เว็บไซต์ www.m2m.co.th E-mail: sales@m2m.co.th  

Read More

ET-3G UC20

ET-3G UC20

ET-3G UC20 บอร์ดรุ่นใหม่ของทาง อีทีที เป็นชุดเรียนรู้ และพัฒนาระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้โมดูล UMTS / HSPA+ รุ่น UC20G ของบริษัท QUECTEL ใช้ได้กับระบบ 3G และ GSM พร้อมทั้งยังมีระบบ GNSS ในตัวใช้กับระบบ GPS และ GLONASS ได้อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อีทีที จำกัด โทร. 0-2712–1120 โทรสาร. 0-2391-7216 เว็บไซต์ www.etteam.com  E-mail: sale@etteam.com  

Read More

ET-RS232/1-WIRE

ET-RS232/1-WIRE

ET-RS232/1-WIRE   ชุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประเภท 1-WIRE ตามมารตฐาน และข้อกำหนดของ DALLAS หรือ MAXIM INTEGRATED ลดปัญหาในการอ่านเขียนอุปกรณ์ประเภท 1-WIRE ที่ต้องใช้ค่าความแม่นยำของช่วงเวลาเป็นอย่างมาก โดยในชุดนี้เลือกใช้ตัวไอซี เบอร์ DS2480B สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อีทีที จำกัด โทร. 0-2712–1120 โทรสาร. 0-2391-7216 เว็บไซต์ www.etteam.com  E-mail: sale@etteam.com  

Read More

CSWM85 ตัวแปลง Wireless Lan เป็น RS232 RS485

CSWM85 ตัวแปลง Wireless Lan เป็น RS232 RS485

CSW-M85 เป็นโมดูลแปลง Wireless LAN เป็น RS232, RS485 ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการที่เกี่ยวกับงาน รับส่งข้อมูล หรืองานควบคุมผ่าน TCP/IP โดยทางบริษัทศิลารีเสิร์ช ได้นำตัวโมดูล CSW-M85 มาทำเพิ่มเติมในส่วนติดต่อ WLAN ส่วนติดต่อ RS232 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ศิลารีเสิร์ช จำกัด โทร. 0-2712-2850 โทรสาร. 0-2381-1447 เว็บไซต์ www.silaresearch.com  E-mail: sjsila@gmail.com  

Read More
1 2 3 4