ET-IR REMOTE O/P V1

ET-IR REMOTE O/P V1

ET-IR REMOTE O/P V1 สำหรับ REMOTE IR ที่จะนำมาใช้งานนั้น สามารถใช้ REMOTE TV ทั่วๆ ไปได้ ซึ่งเวลาใช้งานจะต้องนำ REMOTE มาทำการ LEARNING กับตัวกล่อง ET-IR REMOTE O/O V1 เสียก่อน เพื่อบันทึกปุ่มที่จะใช้ CONTROL ตัวอย่าง REMOTE ที่ทดสอบว่าสามารถใช้งานได้ เช่น NEC, SONY, RC5 (PHILIP), RC6, DISH, SHARP, PANASONIC, JVC, SANYO ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อีทีที จำกัด โทร. 0-2712–1120 โทรสาร. 0-2391-7216 เว็บไซต์ www.etteam.com  E-mail: sale@etteam.com

Read More

PK-1009 วงจรป้องกันลำโพงสเตอริโอ

PK-1009 วงจรป้องกันลำโพงสเตอริโอ

PK-1009 วงจรป้องกันลำโพงสเตอริโอ ใช้ได้กับแรงดันไฟตรง 12-18Vdc หรือ หม้อแปลง 12-18Vac กระแส 60mA การป้องกันลำโพงมี 2 กรณีคือ เมื่อกดสวิตช์ POWER ของเพาเวอร์แอมป์ จะหน่วงเวลาต่อลำโพง 1-10 วินาที และเมื่อมีแรงดันไฟตรงปรากฏที่เอาต์พุตของเพาเวอร์แอมป์มากกว่า 3V สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  นัฐพงษ์  เซลส์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 สาขาเซียร์รังสิต โทร. 0-2992-7379 เว็บไซต์ www.myNPE.com  E-mail: mynpe@mynpe.com  

Read More

วงจรควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า PMT 708

วงจรควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า PMT 708

วงจรควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า PMT 708 จากเเบรนด์ NPE Kit  วงจรนี้เป็นวงจรที่ใช้ควบคุม เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ประตูเลื่อน ฯลฯ โดยมีรีโมทเป็นตัวสั่งงาน รัศมีการใช้งานของรีโมทประมาณ 100 เมตร สามารถตั้งรหัสที่รีโมทด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  นัฐพงษ์  เซลส์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 สาขาเซียร์รังสิต โทร. 0-2992-7379 เว็บไซต์ www.myNPE.com  E-mail: mynpe@mynpe.com  

Read More

PK-1012 (PK-069) บริดจ์เพิ่มกำลังวัตต์ 4 เท่า

PK-1012 (PK-069) บริดจ์เพิ่มกำลังวัตต์ 4 เท่า

PK-1012 (PK-069) บริดจ์เพิ่มกำลังวัตต์ 4 เท่า ใช้สำหรับต่อรวมภาคขยายเสียง 2 ภาค ให้ทำงานร่วมกันเป็นภาคเดียวเพื่อเพิ่มแรงดันขาออกเป็น 2 เท่า หรือกำลังวัตต์ออก เป็น 4 เท่า ด้วยการกดปุ่มและเปลี่ยนจุดต่อขั้วลำโพงเท่านั้น สามารถต่อแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟของตัวเพาเวอร์แอมป์ที่จะนำไปใช้ได้เลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  นัฐพงษ์  เซลส์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 สาขาเซียร์รังสิต โทร. 0-2992-7379 เว็บไซต์ www.myNPE.com  E-mail: mynpe@mynpe.com

Read More

EM-104TH บอร์ดวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล

EM-104TH บอร์ดวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล

EM-104TH บอร์ดวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล  มาพร้อมหัววัด 1 ตัว ควบคุมรีเลย์ได้สูงสุด 4 ตัว แยกบอร์ดควบคุมและบอร์ดแสดงผล ออกจากกันได้ หัววัด SHT15 วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส ความละเอียด 0.1 และวัดความชื้นได้ ตั้งแต่ 0-99 %RH ความละเอียด 0.1 โดยมีความแม่นยำที่ 10-90 %RH สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ศิลาไมโคร จำกัด โทร. 0-2712-2885-6, 092-119-2885 โทรสาร. 0-2712-2886 เว็บไซต์ www.smicrothai.com E-mail: sale@smicrothai.com

Read More

PK-3017 วงจรเซนเซอร์ช่วยจอดรถยนต์

PK-3017 วงจรเซนเซอร์ช่วยจอดรถยนต์

 PK-3017 วงจรเซนเซอร์ช่วยจอดรถยนต์ ใช้ตัวอินฟราเรดเป็นตัวส่งแสงไปกระทบกับสิ่งกีดขวางในระยะที่กำหนดไว้คือ 40cm, 20cm,10cm แสงจะสะท้อนกลับมาที่ตัวรับซึ่งใช้โฟโตไดโอดเป็นตัวรับแสง การติดตั้งวงจรสามารถนำไปติดบริเวณที่จอดรถยนต์ในตำแหน่งที่แสงสามารถที่จะสะท้อนตัวรถยนต์กับสิ่งกีดขวางได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  นัฐพงษ์  เซลส์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 สาขาเซียร์รังสิต โทร. 0-2992-7379 เว็บไซต์ www.myNPE.com  E-mail: mynpe@mynpe.com

Read More

EM-D1 โมดูลตัวเลข 7-Segment LED สูง 1 นิ้ว

EM-D1 โมดูลตัวเลข 7-Segment LED สูง 1 นิ้ว

EM-D1 โมดูลตัวเลข 7-Segment LED สูง 1 นิ้ว ปรับความสว่างได้ 10 ระดับ ใช้ภายในอาคาร มีให้เลือก 3 รุ่นคือ EM-D14 ตัวเลข 4 หลัก , EM-D16 ตัวเลข 6 หลัก และ EM-D18 ตัวเลข 8 หลักมี RS485 เพื่อการรับคำสั่งควบคุม และมีจั้มเปอร์ เลือกใช้ R-Terminate สำหรับปลายสายได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ศิลาไมโคร จำกัด โทร. 0-2712-2885-6, 092-119-2885 โทรสาร. 0-2712-2886 เว็บไซต์ www.smicrothai.com E-mail: sale@smicrothai.com

Read More

AB-C7 ป้ายแสดงข้อความด้วยไฟ LED แบบ 7 สี

AB-C7 ป้ายแสดงข้อความด้วยไฟ LED แบบ 7 สี

AB-C7 ป้ายแสดงข้อความด้วยไฟ LED แบบ 7 สี  ทำงานอัตโนมัติเปลี่ยนสีวนไปเรื่อยๆ ทำข้อความให้ฟรีด้วยแผ่น Sticker สะดวกและยืดหยุ่น สร้างสรรค์ได้ตามต้องการ เสียบปลั๊กแล้วทำงานทันที ไม่ต้องตั้งค่าหรือโปรแกรมใดๆ เคสพลาสติกน้ำหนักเบา วางตั้งหรือนำไปติดผนังก็ได้ ขนาดเครื่อง กว้าง 26 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร และหนา 9 เซนติเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ศิลาไมโคร จำกัด โทร. 0-2712-2885-6, 092-119-2885 โทรสาร. 0-2712-2886 เว็บไซต์ www.smicrothai.com E-mail: sale@smicrothai.com

Read More

PK-3005 กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 3000

PK-3005 กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 3000

 PK-3005 กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 3000  วงจรควบคุมการทำงานของรีเลย์ โดยการกดรหัส 4 หลักให้เรียงลำดับตามค่ารหัสที่ตั้งไว้ ถ้ากดรหัสผิดเพียงค่าเดียวจะต้องเริ่มค่าใหม่ แป้นกดรหัสประกอบด้วยสวิทช์ 9 ตัว ใช้แทนรหัส 1-9 สวิตช์ของรีเลย์สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปิดหรือเปิดก็ได้ ขึ้นอยู่กับการต่อใช้งาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  นัฐพงษ์  เซลส์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 สาขาเซียร์รังสิต โทร. 0-2992-7379 เว็บไซต์ www.myNPE.com  E-mail: mynpe@mynpe.com

Read More
1 2 3 6