สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 4

สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 4

. . สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 4 สุธีร์ นวกุล   ตอนที่แล้วได้แนะนำการใส่สีในโมเดลด้วย Material เพื่อปรับแต่งสีไป หรือถ้าต้องการกำหนดสีมากกว่า 1 สี ให้กับตำแหน่งพื้นที่นั้น ในตอนนี้จะมาแนะนำการกำหนดสีและปรับแต่งใน Cycle ซึ่งมักนิยมไปตั้งค่าสีผ่านหน้าต่าง Node Editor แล้วปรับแต่งรายละเอียดของสีให้ออกมาดูสมจริงมากที่สุด ในเวอร์ชัน 2.79 ยังมาพร้อมโหนดใหม่ใช้ง่ายและให้สีโมเดลสมจริงมากกว่าเดิม                  แต่ละโมเดลที่สร้างขึ้น สี เงา แสงที่ปรากฏบนโมเดลนับเป็นปัจจัยสำคัญในการแสดงภาพ ในตอนนี้จะแนะนำการผสม Node ใน Cycles Render และการใช้ Texture ด้วย Node เพื่อใส่สีให้ภาพมีแสงเงาเหมือนจริง และเท็กซ์เจอร์ในแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดมิติในการแสดงภาพมากขึ้น สร้างชิ้นงานก่อนปรับแต่ง                 การสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมา เพื่อให้กับการปรับแต่งสี แต่ก็มีวิธีที่บางครั้งไม่ต้องมานั่งปั้นขึ้นชิ้นงานโมเดลด้วยตนเองเหมือนกัน ด้วยการใช้ Add on เพื่อเพิ่มโมเดลลงไป เช่น สกรู แต่เราต้องไปกำหนดค่าก่อนดังนี้ เมื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาก็เหมือนเดิม ลบชิ้นงานรูปทรง Cube หรือลูกบาศก์ออกไปก่อน โดยคลิกซ้ายที่ Cube แล้วกดปุ่ม Delete แล้วเลือกคำสั่ง Delete จากนั้นไปค้นหาและใส่ Add…

Read More

แอมป์หลอด ฟีดแบคโทนคอนโทรล

แอมป์หลอด ฟีดแบคโทนคอนโทรล

. . แอมป์หลอด ฟีดแบคโทนคอนโทรล ประพันธ์   พิพัฒนสุข   ในการประกอบแอมป์หลอด จุดหมายปลายทางคือต้องการให้เครื่องที่ประกอบเสร็จแล้วนั้นมีคุณภาพของเสียงตอบสนองความถี่ต่างๆ ได้ดีที่สุด เป็นที่พึงพอใจของผู้เป็นเจ้าของเครื่อง แอมป์หลอดที่นำมาประกอบนั้นวงจรหลักโดยทั่วไปก็จะมีเลือกทำคือซิงเกิลเอ็นต์ กับพุช-พูล  และจะต้องมีวงจรโทนคอนโทรลที่สามารถความคุมเสียงทุ้ม  เสียงกลาง และเสียงแหลม ได้อย่างดีเยี่ยม โทนคอนโทรลก็มีหลายรูปแบบส่วนมากนิยมทำอยู่ระหว่างภาคปรีแอมป์กับไดรฟ์เวอร์ ในบทความนี้จะนำเสนอวิธีการใหม่นำเอาสัญญาณฟีดแบคมาทำเป็นโทนคอนโทรล เพื่อให้ท่านทดลองทำแล้วนำมาเปรียบเทียบผลว่าการทำโทนคอนโทรลแบบแรกกับแบบฟีดแบคอย่างไหนจะทำให้ท่านพึงพอใจมากที่สุด ฟีดแบคโทนคอนโทรล คำว่าฟีดแบค (Feed black) หมายถึงการย้อนกลับ ในงานอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง สัญญาณป้อนกลับ เรียกว่าฟีดแบคซิกแนล ส่วนโทนคอนโทรล หมายถึงการปรับปรุงแต่งระดับเสียงทุ้มเสียงกลางและเสียงแหลม ดังนั้น ฟีดแบคโทนคอนโทรลก็คือ การออกแบบวงจรที่นำเอาสัญญาณป้อนกลับมาควบคุมการปรับเสียง ทุ้ม, กลาง และแหลม จากการทดสอบคุณภาพของเสียงแล้วแม้ว่าจะเป็นวงจรซิงเกิลเอ็นต์ 15 วัตต์และใช้หลอดตลาดทั่วไป 12AX7 และ 6L6 คุณภาพของเสียงจากการตรวจด้วยเครื่องมือวัดสัญญาณ และจากผู้มาทดสอบ เป็นที่ยอมรับว่าสามารถตอบสนองความถี่ต่างๆ ได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อว่าวงจรง่ายๆ อุปกรณ์ก็มีไม่มากแต่ให้คูณภาพเสียงถือได้ว่าอยู่ในระดับดีมาก วงจรแอมป์หลอดที่นำมาแนะนำในบทความนี้ จะเป็นวงจรซิงเกิลเอนต์ 15 วัตต์ เป็นวงจรพื้นฐานทั่วๆ ไปมาทำเป็นเครื่องต้นแบบ โดยแบ่งวงจรออกเป็นภาคต่างๆ ดังนี้ 1. ภาคขยายภาคแรกหรือปรีแอมป์ 2. ภาคไดรฟ์เวอร์ 3. ภาคขยายสุดท้าย หรือ เอาต์พุต 4. ภาคจ่ายไฟ วงจรซิงเกิลเอนต์ ฟีดแบคโทนคอนโทรล รูปที่ 1 วงจรซิงเกิลเอนต์ ฟีดแบคโทนคอนโทรล วงจรขยายภาคแรกหรือปรีแอมป์ วงจรนี้จะเป็นการขยายสัญญาณภาคแรก และนำมาอธิบายเพียงด้านเดียวหรือแบบโมโน เมื่อสัญญาณเสียงจากแหล่งต่างๆ…

Read More

ซิงเกิลเอนต์ 10 วัตต์ แบบชันต์เร็กกูเลเตอร์

ซิงเกิลเอนต์ 10 วัตต์ แบบชันต์เร็กกูเลเตอร์

  ซิงเกิลเอนต์ 10 วัตต์ แบบชันต์เร็กกูเลเตอร์ ประพันธ์ พิพัฒนสุข   ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้วงจรพื้นฐานที่นำเอาหลอดสุญญากาศมาทำหน้าที่ขยายสัญญาณในแบบซันต์เร็กกูเลเตอร์กัน แอมป์หลอด จะมีหลักการทำงานอยู่ 2  วิธีคือ ซิงเกิลเอ็นต์ (single-ended) และพุชพูล (push-pull) แต่ละวิธีก็มีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน แต่จะมีส่วนที่คล้ายกันก็คือวงจรขยายสัญญาณวงจรแรกหรือเรียกว่าปรีแอมป์ มีหลักการทำงานที่เหมือนกัน วงจรปรีแอมป์จะต้องให้ความสำคัญและมีการออกแบบที่สมบรูณ์มากที่สุด เพราะถ้าวงจรขยายวงจรแรกผิดพลาดแล้ว ความผิดพลาดจะถูกขยายต่อเรื่อยๆ จนไปออกที่ลำโพง จะส่งผลให้คุณภาพของเสียงเครื่องนั้นลดลงทันที ในบทความนี้จะนำเสนอ ภาคปรีแอมป์ที่นำเอาชันต์เร็กกูเลเตอร์ (Shunt Regulator) มาจ่ายแรงไฟให้วงจร ของหลอดปรีแอมป์ ให้คงที่ตลอดเวลาไม่ว่าขณะที่หลอดทำงานจะกินกระแสเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อไฟเลี้ยงเพลตคงที่จะส่งผลให้การทำงานของหลอดปรีแอมป์มีประสิทธ์ภาพสูงมากที่สุด วงจร ซิงเกิลเอ็นต์ 10 วัตต์แบบ ซันต์ เร็กกูเลเตอร์ วงจรแอมป์หลอดซิงเกิลเอ็นต์ เป็นวงจรที่เป็นพื้นฐานของการนำเอาหลอดสุญญากาศมาทำหน้าที่ขยายสัญญาณ เป็นวงจรง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน วงจรพื้นฐานจะมีอุปกรณ์น้อยมาก แต่เมื่อมีการพัฒนาเอา ซันต์ เร็กกูเลเตอร์ (Shunt Regulater) มาทำหน้าที่ เพลตโหลด (Plate Load) นั้นก็คือการกำหนดแรงไฟของภาคปรีแอมป์ มีค่าคงที่ตลอดเวลา  หรือกล่าวง่ายๆ ว่าแรงไฟมาป้อนให้ขาเพลตของปรีแอมป์ เป็นแรงไฟอัตโนมัติจะคงที่ตลอดเวลาไม่ว่าหลอดจะกินกระแสมากขึ้นหรือลดลง จะทำให้หลอดปรีแอมป์มีการขยายสัญญาณคงที่ตลอดเวลา และมีความแม่นยำ ทำให้การทำงานภาคปรีแอมป์มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงมาก แต่มีนัก DIY แอมป์หลอดยุคปัจจุบัน เกิดปัญหาไม่เข้าใจว่าชันต์เร็กกูเลเตอร์ มีวิธีการทำงานอย่างไร เพราะดูจากวงจรหลอดทำหน้าที่ชันต์เร็กกูเลเตอร์ จะสามารถจ่ายไฟมาเลี้ยงวงจรปรีแอมป์ได้ด้วยวิธีใด รูปที่ 1 วงจรซิงเกิลเอนต์ 10 วัตต์ แบบชันต์เร็กกูเลเตอร์ จากรูปที่ 1…

Read More

สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 3

สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 3

. . สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 3 สุธีร์ นวกุล   การสร้างโมเดลชิ้นงานนั้น สามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบทั้ง สิ่งของ เครื่องใช้ สินค้า โซฟา เครื่องไฟฟ้า เครื่องดนตรี การ์ตูน เครื่องมือต่างๆ ก่อนลงมือเราอาจต้องนั่งนึกว่าจะสร้างโมเดลอะไร เอาไปใช้งานอะไร อาจขึ้นโมเดลแค่ทีละชิ้นแล้วนำมารวมกันภายหลัง แต่ถ้ามีการวางแผนเอาไว้ก่อนก็จะทำให้ทำงานง่ายขึ้นมากทีเดียว   ขณะที่เขียนบทความนี้ ผมได้ลองเข้าไปในเว็บไซต์ https://www.blender.org/ ปรากฏว่ามีเวอร์ชันล่าสุดออกมาแล้วคือ Blender 2.79 ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจะขออ้างอิงหน้าจอเวอร์ชัน 2.79 ในการนำเสนอไปเลย ผู้อ่านอย่าลืมเข้าไปอัพเดทกันนะครับ กลับมาสู่การขึ้นรูปชิ้นงานกันต่อ ในตอนนี้เราจะมาขึ้นรูปโมเดลแก้วน้ำ แก้วกาแฟ หรือแก้วชา ซึ่งกลุ่มโมเดลลักษณะนี้มีหลักการขึ้นรูปทรงของงานปั้นคล้ายๆ กัน   เริ่มสร้างชิ้นงานขึ้นรูปทรงแก้ว เมื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา ให้ไปลบวัตถุ (รูปสี่เหลี่ยม หรือ Cube) ที่แสดงในหน้าจอ คลิกที่วัตถุแล้วกดปุ่ม Delete จากนั้นคลิกที่รายการ Delete ลบออกเพื่อจะวาดรูปทรงใหม่ที่ต้องการ คลิกเลือก Add > Mesh > Circle เพื่อขึ้นรูปวงกลม หรือกด Shift + A เพื่อเลือกคำสั่งก็ได้ เพราะแก้วมีลักษณะเป็นวงกลม รูปที่ 1 สร้างวงกลมหรือ Circle จะได้รูปทรงวงกลม ให้แสดงด้านหน้าของรูปทรง กดปุ่ม TAB…

Read More

การประยุกต์ใช้ Deep learning ในการแก้ปัญหา

การประยุกต์ใช้ Deep learning ในการแก้ปัญหา

. . การประยุกต์ใช้ Deep learning ในการแก้ปัญหา พรชัย ลีลาพรชัย   การเติบโตขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากความสำเร็จของเทคนิค deep learning ปัจจัยผลักดันหลักๆ 3 ประการที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าของเครือข่าย deep neural network  คือ การมีปริมาณข้อมูลในการ train มากๆ, โครงสร้างพื้นฐานในการคำนวณที่ทรงพลัง และความก้าวหน้าทางวิชาการ ระบบแบบ deep learning เริ่มที่จะทำงานได้ดีกว่าวิธีการแบบเดิม และดีกว่ามาตรฐานของมนุษย์ในงานหลายๆด้าน เช่น การจดจำใบหน้า และการจำแนกภาพ (image classification)  เป็นการสร้างศักยภาพสำหรับธุรกิจใหม่ๆที่จะใช้ประโยชน์จาก deep learning ในการแก้ไขปัญหา การ train เครือข่าย neural network  นั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอา code จาก tutorial ไปใช้กับการประยุกต์ใช้งานของคุณได้อย่างประสพผลสำเร็จได้เลย เป็นที่น่าสนใจว่าเทคนิคที่สำคัญในการประยุกต์ใช้งานจริง มักจะไม่ค่อยมีกล่าวไว้ในบทความทางวิชาการเท่าใดนัก โลกในวงวิชาการมักต่างจากปัญหาในทางปฏิบัติ และการใช้ deep learning ในการแก้ปัญหา ในทางปฏิบัติอาจมีความยุ่งยาก ซึ่งบทความนี้จะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญในการใช้ deep learning แก้ปัญหาจริง ดังนี้ 1. คุณค่าของการ pre-training 2. ข้อควรระวังในการทำ label distribution 3. ความเข้าใจแบบจำลอง black box ประเด็นต่างๆ…

Read More

แนะนำ 20 บอร์ด Arduino Shields ที่ช่วยให้โครงงานของคุณง่ายขึ้น

แนะนำ 20 บอร์ด Arduino Shields ที่ช่วยให้โครงงานของคุณง่ายขึ้น

  แนะนำ 20 บอร์ด Arduino Shields ที่ช่วยให้โครงงานของคุณง่ายขึ้น กองบรรณาธิการ Arduino Shield อุปกรณ์ต่อเพิ่มกับ Arduino ที่เสริมความสามารถหลายๆ ด้านของ Arduino ที่ใช้งานได้ง่าย   สำหรับหลายคนที่เป็นผู้ที่คลุกคลีกับการใช้งานบอร์ด Arduino อยู่ คงคุ้นเคยกับ Arduino Shield กันแล้ว (ในบทความนี้จะของเรียกสั้นๆ ว่า ชิลด์ (shield)) แต่สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้บอร์ด Arduino อาจยังไม่รู้จักว่าชิลด์คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร หรือเกี่ยวข้องกับ Arduino อย่างไร เราจะมาทำความรู้จักกันในบทความนี้ ชิลด์เป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งใช้ต่อพ่วงกับบอร์ด Arduino โดยการต่อพ่วงนี้จะสวมเข้ากับ Digital pin และ Analog pin ซึ่งชิลด์เหล่านี้มักจะมาพร้อมกับ Library ที่ช่วยให้เราสามารถใช้งานชิลด์เหล่านั้นได้ง่ายไม่ต้องยุ่งยากกับการเขียนคำสั่งควบคุมเอง ทั้งนี้ชิลด์ที่มีให้เลือกใช้นั้น มีมากมายหลายประเภท ในบทความนี้จะมาแนะนำ 20 บอร์ด Arduino Shield ที่น่าสนใจกัน  1. Arduino WiFi Shield 101 Arduino WiFi Shield 101 เป็นชิลด์สำหรับใช้งาน IoT ใช้โมดูล ATWINC1500 ที่พัฒนาขึ้นโดย Atmel ซึ่งทำให้ Arduino ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย WiFi Shield…

Read More

เทคนิคการตรวจจับกระแส ในวงจร ดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์

เทคนิคการตรวจจับกระแส ในวงจร ดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์

. เทคนิคการตรวจจับกระแส ในวงจร ดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์ กองบรรณาธิการ Nattapon@se-ed.com                  มาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวงจร ดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์  กับการตรวจจับกระแสด้วยเทคนิคต่างๆ ในบทความนี้กันครับ.          การตรวจจับกระแส ในวงจรคอนเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งจำเป็นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงจรขับกำลังในปริมาณกระแสสูงๆ ทั้งนี้เพื่อต้องการป้องกันกระแสเกิน (Over-Current Protection) ให้กับวงจรขับกำลังและวงจรภายในต่างๆ เช่น เพาเวอร์ออดิโอแอมป์ปริไฟร์, วงจรดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์  และวงจรอินเวอร์เตอร์  เป็นต้น  สำหรับเป็นลักษณะการควบคุมของตัวคอนเวอร์เตอร์รวมทั้งการปรับชดเชยให้กับการทำงาน  ต้องการปรับเปลี่ยนโหมด (Mode Hopping) การทำงานให้วงจรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อโหลดมีค่าเปลี่ยนแปลง  ต้องการแชร์กระแสในวงจรที่ต้องการต่อคอนเวอร์เตอร์ขนานกันหรือการใช้คอนเวอร์เตอร์แบบหลายเฟส (Parallel/Multi-Phase Converters) ในวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบหลายเอาต์พุตแต่ใช้ตัวเหนี่ยวนำเพียงตัวเดียว (Single-Inductor Multiple-Output converters : SIMO) เทคนิคการตรวจจับกระแส ในวงจรดีซี ทู ดีซี  คอนเวอร์เตอร์  ในบทความนี้ต้องการนำเสนอวิธีการต่างๆ  เพื่อให้เราเลือกวิธีการนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  โดยจะแบ่งออกเป็นการตรวจจับกระแสแบบเกิดการสูญเสียพลังงานและการตรวจจับกระแสแบบเกิดการสูญเสียพลังงานน้อยมาก (Lossless) และการตรวจจับกระแสแบบไม่เกิดการสูญเสียพลังงานจะมีหลายวิธี   ซึ่งไอซีควบคุมดีซี ทู ดีซี  คอนเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ๆ  ก็จะออกแบบให้ใชักับการตรวจจับกระแสลักษณะนี้กันมากขึ้น 1. การตรวจจับกระแส แบบใช้ตัวต้านทานต่ออนุกรม (Series Sense Resistor) การตรวจจับกระแสแบบนี้จะเป็นลักษณะทั่วไปที่นิยมใช้  โดยลักษณะการต่อตัวต้านทานนั้นจะต่อแบบอนุกรมระหว่างตัวเหนี่ยวนำดังในรูปที่…

Read More

สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 2

สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 2

. สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 2 สุธีร์ นวกุล   มาเริ่มสร้างชิ้นงานโมเดลแบบง่ายๆ เพื่อปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Blender โดยจะแนะนำทั้งการสร้างข้อความในแบบ 3D และการปั้นชิ้นงานแบบง่าย เพื่อให้ผู้อ่านได้ต่อยอดการปั้นนี้ กับการปั้นงานในแบบที่ต้องการ โดยในการใช้งานโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows กับ OSX  ก็จะมีการกดปุ่มชอร์ตคัตที่แตกต่างกัน   การปั้นงานบน Blender นั้นใช้เวลาในการสร้างงานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบและความซับซ้อนของงานที่ลงมือทำ ความเร็วของเครื่อง และการแสดงผลของการ์ดจอ เพราะถ้าปั้นงานที่เน้นความละเอียดมากๆ เช่น การปั้นงานห้องครัว ที่มีอุปกรณ์ ของตกแต่งมากมาย จะใช้เวลาในการเรนเดอร์ภาพเวลานานพอสมควร ซึ่งเป็นเรื่องปกติของงาน 3D  สร้างข้อความ นอกจากงานปั้นชิ้นงานแล้ว โปรแกรมยังรองรับการสร้างข้อความในแบบ 3D ซึ่งผู้อ่านสามารถสร้างข้อความอย่างเดียว หรือนำข้อความไปเสริมกับชิ้นงานที่ปั้นขึ้นมาภายหลังก็ได้เช่นกัน เมื่อดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรม Blender ขึ้นมา จะแสดงหน้าจอ Blender 2.78c ให้คลิกลงไปหนึ่งครั้ง จะคลิกด้านนอกหรือด้านไหนของหน้าต่างป็อปอัพบอกเวอร์ชันก็ได้ ไปลบวัตถุ (รูปสี่เหลี่ยม หรือ Cube) ที่แสดงในหน้าจอ คลิกที่วัตถุแล้วกดปุ่ม Delete จากนั้นคลิกที่รายการ Delete อีกครั้งวิธีนี้ใช้ลบวัตถุที่ต้องการ เลื่อนเมาส์เคอร์เซอร์ไปเลือกตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความ แล้วกดปุ่มเมาส์ซ้ายเพื่อเลือกตำแหน่งเคอร์เซอร์ หรือจุดอ้างอิงในการสร้างชิ้นงาน จากนั้นเพิ่มข้อความลงไป ให้คลิกเมนู Add ทางด้านล่าง (ดูภาพที่ 1 ประกอบ) แล้วคลิกที่ Text…

Read More

สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 1

สร้างงาน 3D ด้วย Blender  ตอนที่ 1

. สร้างงาน 3D ด้วย Blender ตอนที่ 1 สุธีร์ นวกุล suthee2000@yahoo.com   โปรแกรม 3D ประเภทโอเพ่นซอร์สที่ให้คุณใช้งานได้ฟรีๆ พร้อมให้คุณสร้างสรรค์ผลงานในระดับมืออาชีพ ได้เหมือนโปรแกรมระดับแนวหน้า ที่มีราคาหลายหมื่นบาท เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมขึ้น และมาแรงขึ้นเรื่อยๆ หากคุณรีบฝึกใช้งานก่อนก็ย่อมจะได้เปรียบกว่าคนอื่นแน่นอน.   จริงๆ แล้วโปรแกรมนี้มีกลุ่มคนชาวไทยและทั่วโลกนิยมเล่นกันมากพอสมควร แน่นอนว่าถ้าคุณต้องการสร้างผลงานในรูปแบบ 3D คุณก็ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องแมคอินทอชที่มีซีพียูแรงๆ การ์ดจอที่แสดงผลได้รวดเร็ว ฮาร์ดดิสก์ที่เก็บได้มหาฬาร ยิ่งไปกว่านั้นโปรแกรม 3D ที่มีจำหน่ายก็ค่อนข้างราคาแพง ถ้าทำงานในรูปแบบของบริษัทก็คงไม่ต้องคิดมาก แต่ถ้าทำงานส่วนตัว หรือเป็นฟรีแลนด์อาจจะสู้ราคาไม่ไหว โปรแกรม Blender ขณะเขียนบทความอยู่ที่เวอร์ชัน 2.78c หากออกเวอร์ชันใหม่ออกมาตัวเลขทางด้านหลังก็จะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้น โปรแกรมรองรับการใช้งานทั้งการใช้งานบนวินโดวส์ แมคอินทอช และลีนุกซ์ กรณีที่สร้างชิ้นงานหรือโมเดลที่มีชิ้นงานจำนวนมาก หลายคนมักเลือกติดตั้งการ์ดแสดงที่มีราคาแพงเพื่อให้การเรนเดอร์ภาพ ทำได้รวดเร็วขึ้น รูปที่ 1 สร้างโมเดลพร้อมใส่ UV ให้กับงานปั้น ส่วนใหญ่แล้วโปรแกรม Blender ผู้ใช้งานก็มักนำไปสร้างเป็น งานโมเดล โดยการปั้นโมเดลขึ้นมา เป็นคน สัตวรูปทรงต่างๆ การสร้างข้อความในแบบ 3D, งาน Interior ออกแบบตกแต่งภายใน เช่น การสร้างห้อง ที่มีโซฟา ผ้าคลุม แจกัน รูปภาพแขวนผนัง กระจกใส เป็นต้น ,  งานแอนิเมชัน สร้างภาพเคลื่อนไหว โฆษณาแอนิเมชัน…

Read More
1 2 3 6