Arduino Data logger 

Arduino Data logger 

  Arduino Data logger  โสรัตย์ อุนหะวรากร อภิรักษ์ นามแถ่ง งบประมาณ 950 บาท   ในบทความนี้เราจะมาทดลองสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่า Data logger สำหรับใช้ในการวัดค่าและบันทึกค่าข้อมูลกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาหรือเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ โดยมี Arduino เป็นพระเอกของเรากัน ข้อดีก็คือสามารถสร้างได้ง่าย ราคาไม่แพง แถมยังสามารถดัดแปลงเพิ่มความสามารถต่างๆ ได้ตามที่เราต้องการอีกด้วย   Data logger หรือ Data recorder ฟังจากชื่อแล้วคุณผู้อ่านหลายท่านอาจคิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ไกลตัว และเราเองก็คงไม่ได้ใช้งานมันมากเท่าไร แต่อันที่จริงอุปกรณ์ที่ว่านี้อยู่ใกล้ตัวเรามากๆ และมีประโยชน์มากด้วย เช่น Enviromental Data logger ซึ่งใช้เก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศ, OBD data logger ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์เพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์, Flight Data Recorder (FDR) หรือกล่องดำที่เก็บข้อมูลการทำงานต่างๆ ภายในเครื่องบิน, GPS logger สำหรับการบันทึกพิกัดเส้นทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ เป็นต้น และถ้าลองสังเกตุให้ดีๆ จะพบว่ายังมีอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ในลักษณะของ Data logger ที่มีอยู่รอบตัวของเรานั้นยังมีอีกมากทีเดียว  อันที่จริงในท้องตลาดบ้านเราก็มี Data logger อยู่หลากหลาย ทั้งที่ผลิตขึ้นในประเทศของเราและจากต่างประเทศ ทั้งแบบที่มีราคาถูกหรือแพงมีให้เลือกใช้อยู่สารพัดเลยทีเดียว ซึ่งนั่นทำให้เมื่อต้องการหามาไว้ใช้งาน ทางเลือกของการซื้อมาใช้แบบสำเร็จรูปนั้นก็จะสะดวกมาก หากแต่ว่าอุปกรณ์ในท้องตลาดก็อาจไม่ได้ตรงกับความต้องการของเราเสมอไป และบางครั้งเราก็อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการ ในกรณีที่ว่านั้นบางทีการสร้างขึ้นเพื่อใช้งานก็ดูจะตอบโจทย์ได้มากกว่า ในบทความตอนนี้เราก็เลยจะมาทดลองสร้าง Data logger กัน ด้วย Arduino…

Read More

FFT Spectrum Analyzer ตามเสียงเพลง

FFT Spectrum Analyzer ตามเสียงเพลง

. FFT Spectrum Analyzer ตามเสียงเพลง อารัมภัย์ จันทร์ใย งบประมาณ 5,000 บาท   หลายท่านเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงด้วยการสร้างไฟกระพริบตามจังหวะเสียงเพลง เช่นกระพริบตามเสียงกลองหรือเสียงเบส เช่นเดียวกันกับโครงงานนี้ เราจะสร้างไฟกระพริบตามเสียงเพลง แต่จะไม่ธรรมดาตรงที่จังหวะที่เปลี่ยนตามเสียงเพลงนั้นจะแยกตามย่านความถี่เสียงหรือที่เรียกกันว่า FFT Spectrum Analysis จะมีขั้นตอนอย่างไร เชิญอ่านต่อได้เลยครับ   การวิเคราะห์สัญญาณเสียง โดยปกติแล้วสัญญาณเสียงที่มนุษย์เราได้ยิน เมื่อแยกแยะออกมาจะพบว่าภายในเนื้อเสียงนั้นมีย่านความถี่หลายๆ ค่ารวมอยู่ด้วย ยกตัวอย่างเช่น เสียงเพลง โดยที่ความถี่ต่ำจะเป็นเสียงที่เกิดจากเสียงกลองหรือเสียงเบส ส่วนเสียงย่านความถี่กลางๆ ก็จะเป็นเสียงของนักร้อง ซึ่งปกติแล้วเสียงของมนุษย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงความถี่กลาง และในส่วนของเสียงย่านความถี่สูง จะเป็นจำพวกเสียงเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมๆ อาทิเช่น กีตาร์ หรือเสียงฉิ่ง เป็นต้น โดยทฤษฎีแล้วหูมนุษย์จะตอบสนองความถี่เสียงตั้งแต่ 20 Hz ถึง 20 KHz และถ้าหากเราต้องการแยกแยะเพื่อให้ได้ช่วงความถี่ของแต่ละเสียง ซึ่งปกติจะใช้วงจรความถี่ผ่าน (band pass filter) แต่สำหรับโครงงานนี้จะนำเอาสัญญาณเสียงมาทำการประมวลผลด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มีชื่อเรียกว่า FFT = Fast Fourier Transform เพื่อแยกองค์ประกอบของสัญญาณว่ามีความถี่อะไรบ้างและมีจำนวนมากน้อยเพียงใด ก่อนจะทำการวิเคราะห์ในเชิงคณิตศาสตร์ จะต้องทำการแปลงสัญญาณอะนาลอกให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิตอลเสียก่อน ด้วยกระบวนการ Digital Signal Processing (DSP) การทำงานงาน คือ การสุ่มสัญญาณ (Sampling) อะนาลอกมาจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอล ผลลัพธ์ที่ได้จะได้ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา หรือในทางทฤษฎีเรียกว่า “Discrete Time Signal” จากรูปเราจะพบว่า…

Read More

Arduino scrolling Text ป้ายไฟแบบพกพาสั่งงานผ่านบลูทูธ

Arduino scrolling Text ป้ายไฟแบบพกพาสั่งงานผ่านบลูทูธ

. . Arduino scrolling Text ป้ายไฟแบบพกพาสั่งงานผ่านบลูทูธ อภิรักษ์ นามแถ่ง aphirak112@gmail.com งบประมาณ 1,500 บาท   โครงงานนี้เป็นการนำเอา Arduino มาแสดงผล Dot matrix ขนาด 32×8 แบบพกพา ขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นป้ายแสดงผลที่สามารถเคลื่อนที่ได้ สามารถเปลี่ยนข้อความได้ง่ายผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือ และสามารถใช้ Power Bank เป็นแหล่งจ่ายได้ด้วย   ป้ายแสดงผลแบบปัจจุบันมีมากมายหลากหลายรูปแบบ มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ตั้งแจ่ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือไปจนถึงขนาดหลายสิบเมตร สำหรับติดไว้ข้างตึก สำหรับโครงงานของเราจะนำเสนอป้ายแสดงผลขนาดเล็ก จุดประสงค์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแบบพกพาหรือสามารถเคลื่อนที่ได้โดยง่าย และด้วยเป็นแบบพกพา ดังนั้นแหล่งจ่ายไฟจึงจำเป็นต้องเป็นแบตเตอรี่ ซึ่งในโครงงานนี้สามารถใช้ Poser Bank ที่หลายท่านมีไว้สำหรับเป็นพลังงานสำรองให้กับโทรศัพท์ แต่ถึงแม้ว่าการใช้งานจะมุ่นเน้นไปทางด้านพกพา แต่ถึงอย่างไรผู้เขียนก็ออกแบบให้สามารถใช้ไฟ 220VAC ได้ด้วย แน่นอนว่าเมื่อจุดประสงค์เน้นให้เป็นแบบพกพา ดังนั้นการเปลี่ยนข้อความตัวอักษรจึงต้องทำได้อย่างง่ายๆ หากจะโปรแกรมซอร์สโค้ดของ Arduino ใหม่คงเป็นเรื่องที่ลำบากอยู่พอสมควร เพราะจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเปลี่ยนโค้ด ซึ่งโครงงานนี้ออกแบบให้ใช้การเปลี่ยนข้อความ, ปรับความสว่างและความเร็วการวิ่งของตัวอักษรได้ผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ ทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น รูปที่ 1 วงจรสมบูรณ์  รูปที่ 2 วงจรของโมดูล MAX7219 Dot matrix รูปที่ 3 รูปชิ้นส่วนของโมดูล MAX7219 Dot matrix หลักการทำงาน รูปที่ 1 เป็นวงจรสมบูรณ์ของโครงงานนี้ จะเห็นว่าวงจรมีเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น หัวใจหลักของโครงงานนี้…

Read More

หุ่นยนต์ติดกล้องควบคุมด้วย Raspberry Pi

หุ่นยนต์ติดกล้องควบคุมด้วย Raspberry Pi

. หุ่นยนต์ติดกล้องเปิดดูภาพผ่านโทรศัพท์มือถือควบคุมด้วย Raspberry Pi อภิรักษ์ นามแถ่ง aphirak112@gmail.com งบประมาณ 3,850 บาท (ไม่รวมหุ่นยนต์)   โครงงานนี้เป็นการนำบอร์ด Raspberry Pi มาทำเป็น web server เพื่อควบคุมทิศทางการวิ่งของรถ และในขณะเดียวกันก็สตรีมภาพเคลื่อนไหวจากกล้องที่ติดอยู่บนหน้ารถกลับมาแสดงผลที่หน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานบังคับทิศทางได้แม่นยำ เนื่องจากภาพที่เห็นเบื้องหน้าจากกล้องนั้นเป็นแบบเรียลไทม์นั่นเอง   โครงงานนี้จะเป็นการใช้ Camera Module ของ Raspberry Pi เพื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วทำการ Steam ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายได้ส่งไปยัง webserver เมื่อเครื่อง client เชื่อมต่อเข้ามา (คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ) ภาพจะถูกแสดงบนหน้าจอของเครื่อง Client และเนื่องจากงานนี้ผู้เขียนต้องการให้เป็นรูปแบบหุ่นยนต์ ดังนั้นจึงต้องเพิ่มเติมในส่วนของการควบคุมทิศทางมอเตอร์เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายกล้องไปในสถานที่ต่างๆ ได้ด้วย พระเอกในโครงงานนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ ซึ่งจะมีอยู่ 2 โปรแกรมด้วยกัน คือ โปรแกรม Motion สำหรับ Steam ภาพเคลื่อนไหวจากกล้องและโปรแกรม Webio Pi ที่เป็น Webserver ของเราซึ่ง Webio Pi เป็นเว็บแอพลิเคชันที่ถูกพัฒนามาจากภาษา Python ทำงานร่วมกันกับ REST Frame work คุณสมบัตินี้ทำให้สามารถควบคุม GPIO ของบอร์ด Raspberry pi ได้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยครับ รูปที่ 1 บอร์ด Raspberry…

Read More

RFID คีย์การ์ดหลายรหัสควบคุมด้วย Arduino

RFID คีย์การ์ดหลายรหัสควบคุมด้วย Arduino

. RFID คีย์การ์ดหลายรหัสควบคุมด้วย Arduino จักรพงษ์  มณีศรี jakkapong.maneesri@gmail.com ราคาประมาณ 500 บาท   คีย์การ์ดที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันนั้น 1 ตัวสามารถส่งรหัสออกมาได้เพียง 1 รหัส หากผู้ใช้ต้องเข้าออกหลายสถานที่ จำเป็นต้องมีคีย์การ์ดหลายใบ ทำให้ไม่สะดวกในการพกพา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โครงงานนี้จึงเป็นการทำให้คีย์การ์ด 1 ใบสามารถส่งได้หลายรหัส นอกจากจะช่วยเรื่องลดจำนวนคีย์การ์ดที่ต้องพกพาลงแล้ว ยังสามารถทำไว้เป็นคีย์การ์ดสำรอง กรณีเกิดปัญหากับคีย์การ์ดที่ใช้งานอยู่เป็นประจำได้อีกด้วย   RFID Tag Reader เป็นการยืนยันตัวตนที่อดีตและปัจจุบันนำมาใช้งานในหลายหลายรูปแบบ หลายหลายแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพื้นที่เคหะสถานหรือนำไปติดกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ หรือผลผลิตทางการเกษตรเพื่อทำทะเบียน คัดแยก ลดภาระการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและลดความผิดพลาดได้ ปัจจุบันมีความไม่แพงและหลายหลายรูปแบบ มาให้เลือกใช้งาน โครงงานนี้จะเป็นการจับเอา Arduino มาเป็นตัวอ่านข้อมูลและประมวลผล คีย์การ์ดเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งในระบบ RFID นั้นมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ 2 ส่วนคือ ป้ายหรือแท็ก (Tag) และเครื่องอ่าน (Reader) ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รูปที่ 1 คีย์การ์ดหลายรหัส รูปที่ 2 ลักษณะภายนอกและภายในของแท็ก  ป้ายหรือแท็ก (Tag) เราจะรู้จักป้ายหรือแท็กในนามของ “คีย์การ์ด” นั่นเอง โดยโครงงานนี้ผู้เขียนจะใช้คำว่า “แท็ก” แทนคีย์การ์ด ขอให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกันด้วย จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าภายในแท็กนั้นประกอบไปด้วย 2…

Read More

ออดิโอเพาเวอร์แอมป์ปลิไฟร์ LM3886T

ออดิโอเพาเวอร์แอมป์ปลิไฟร์ LM3886T

. ออดิโอเพาเวอร์แอมป์ปลิไฟร์ LM3886T สิทธิพงษ์  ทองอินทร์                 “มาสนุกกับการสร้างวงจรออดิโอเพาเวอร์แอมป์ ที่นักเล่น Dหลายๆ ท่าน ให้คำนิยามกับมันว่า สร้างง่าย เสียงดี ราคาประหยัด ประสิทธิภาพสูงกันครับ”   สำหรับคนในวงการเครื่องเสียงและนักเล่น DIY ของบ้านเราหลายๆ ท่านคงจะรู้จักกันมานานพอสมควรแล้วนะครับ กับเจ้าไอซี LM3886T ซึ่งมีการนำมาพัฒนาและทดสอบการทำงานกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งปัจจุบันนั้นเจ้าออปแอมป์ตัวนี้ยังคงมีการผลิตกันอยู่อย่างต่อเนื่อง และสามารถหาซื้อได้ง่ายในปัจจุบัน อีกทั้งราคาขายของมันยังอยู่ในระดับที่เรียกว่า “ประหยัด” เลยทีเดียว สำหรับผู้เขียนเองแล้วก็ยังไม่เคยได้สัมผัสคุณภาพเสียงของมัน จึงยากจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการทำโครงงานครั้งนี้ และถือได้ว่าเป็นงานเขียนโครงงานทางด้านเครื่องเสียงครั้งแรกของผู้เขียนเองด้วยครับ ซึ่งหลายๆ ท่านกล่าวว่า การจะสร้างเพาเวอร์แอมป์ให้ได้เสียงดีนั้น อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอซีเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การออกแบบลายวงจรพิมพ์และการวางอุปกรณ์ และการปรับแต่งอุปกรณ์ป้องกันสัญญาณรบกวนด้วย มาติดตามกันนะครับว่า เพาเวอร์แอมป์ตัวแรกนี้จะเป็นอย่างไร รู้จักกับไอซียอดนิยม LM3886T หนึ่งในไอซียอดนิยมสำหรับนักเล่น DIY ทางด้านเครื่องเสียงมานานกว่า 3 ปี สำหรับเจ้า LM3886T ซึ่งในเมืองไทยเองและต่างประเทศ ก็มีคนนำมาสร้างเป็นวงจรกันมานักต่อนัก และด้วยความนิยมนี้ ผู้เขียนจึงอยากจะลองหยิบจับมาเล่นดูบ้าง ไม่รู้ว่าจะสมดังคำกล่าวที่หลายๆ ท่านได้ให้นิยามของมันไว้ว่า “สร้างง่าย เสียงดี ราคาประหยัด” มากน้อยแค่ไหน จากข้อมูลในดาต้าชีต (datasheet) ได้ระบุไว้ว่า LM3886T เป็นไอซีประเภท ออดิโอเพาเวอร์แอมป์ปลิไฟร์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถถ่ายทอดกำลังขับให้กับโหลดขนาด 4 Ω ต่อเนื่องที่กำลัง 68W และให้กำลังขับต่อเนื่องสำหรับโหลด 8Ω ที่ 38W ต่อเนื่อง และยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ อันประกอบไปด้วยค่าความเพี้ยนที่ระดับ…

Read More

ควบคุมแกนใบพัดด้วย PID และฟัซซี่ลอจิก ตอน 1

ควบคุมแกนใบพัดด้วย PID และฟัซซี่ลอจิก ตอน 1

  ควบคุมแกนใบพัดด้วย PID และฟัซซี่ลอจิก โดยใช้LabVIEW ตอน 1 สร้างฮาร์ดแวร์และทดสอบ PID สุธีโสมาเกตุ โกวิทโซวสุวรรณ งบประมาณ990บาท   คู่มือนี้จะแสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมควบคุมชุดทดลองแกนใบพัดโดยจะแสดงวิธีการควบคุมทั้งแบบ Open loop และ Colse loop ด้วยชุดทดลองควบคุมแกนใบพัด ชุดทดลองนี้จะช่วยให้ผู้ทดลองได้เข้าใจการควบคุม PID สำหรับการควบคุมตำแหน่งของแกนใบพัดหมุนโปรแกรมควบคุมจะทำผ่านโปรแกรม Arduino และสามารถแสดงผลเป็นกราฟเพื่อใช้ดูผลตอบสนองของระบบซึ่งจะช่วยให้ผู้ทดลองสามารถปรับปรุงตัวควบคุม PID ให้เหมาะสมและลู่เข้าสู่ค่าที่ต้องการโดยทดลองจะแบ่งเป็นส่วนๆดังนี้ รูปที่ 1 วงจรสมบูรณ์ของชุดทดลองควบคุมแกนใบพัด รูปที่ 2 ลายวงจรพิมพ์ขนาดเท่าแบบ   รูปที่ 3 ตำแหน่งการลงอุปกรณ์ การควบคุม Open loop การควบคุมแบบ P การควบคุมแบบ PI การควบคุมแบบ PID การควบคุมแบบ PID โดยใช้ไลเบอรี่   รูปที่ 4 ตัวอย่างการต่อวงจรเข้ากับ Arduino Uno รูปที่ 5 โครงสร้างโดยรวมของชุดควบคุมแกนใบพัด รูปที่ 6 โปรแกรมควบคุมแกนใบพัดแบบ Open loop 1. การควบคุม Open loop รูปที่ 5 เป็นไดอะแกรมการควบคุมแบบ Open loop ที่ผู้ใช้งานสามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับมอเตอร์โดยตรงซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้านี้คือสัญญาณ PWM นั่นเองการควบคุมลักษณะนี้ตัวควบคุมจะไม่รับรู้ตำแหน่งของแกนใบพัดไม่ว่าจะขึ้นลงมากหรือน้อยสัญญาณ PWM ก็จะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนจนกว่าผู้ใช้งานจะปรับเปลี่ยนค่าเอง การควบคุมลักษณะนี้เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่ข้อเสียสำคัญคือระบบจะไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบกล่าวคือไม่ว่าระบบจะเป็นอย่างไรสัญญาณเอาต์พุตก็ยังคงเดิม รูปที่ 7 ไดอะแกรมการควบคุมแบบOpen loop…

Read More

ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

. ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify จักรพงษ์  มณีศรี jakkapong.maneesri@gmail.com งบประมาณ 450 บาท   โครงงานนี้เป็นการนำเอาโมดูลเซ็นเซอร์แสงสำหรับตรวจจับเมื่อมีจดหมายส่งเข้ามา แล้วแจ้งเตือนเข้า LINE ผ่าน NodeMCU ESP8266  ในยุคปัจจุบันตู้รับจดหมายยังคงมีความจำเป็นสำหรับบ้านเรือน เพื่อใช้ในการรับฝากข่าวสาร เอกสารสำคัญต่างๆ ที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์ เนื่องจากตู้รับจดหมายมีลักษณะที่ปิดทึบ ทำให้เจ้าของบ้านสังเกตจดหมายที่อยู่ในตู้ได้ยาก อีกทั้งเมืองไทยนั้นอากาศร้อน ทำให้ลำบากที่จะเดินไปเช็คตู้รับจดหมายที่หน้าบ้านอยู่บ่อยๆ เมื่อทิ้งจดหมายค้างไว้ในตู้รับจดหมายเป็นเวลานาน อาจทำให้จดหมายสำคัญได้รับความเสียหายได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องทำให้ตู้รับจดหมายมีความอัจฉริยะ สามารถรับรู้ได้เมื่อมีจดหมายส่งเข้ามา แล้วแจ้งเตือนเจ้าของบ้านผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ทำให้ไม่พลาดจดหมายสำคัญๆอีกต่อไป รูปที่ 1 ตู้รับจดหมายแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เซ็นเซอร์แสงตรวจจับสิ่งกีดขวาง โครงงานนี้ผู้เขียนเลือกใช้เป็นโมดูลเซ็นเซอร์แสงสำหรับตรวจจับสิ่งกีดขวาง ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าขายอุปกรณ์ Arduino ทั่วไป โดยโมดูลตัวนี้จะมีตัวรับและตัวส่ง infrared ในตัว ตัวส่งจะส่งสัญญาณ infrared ออกมา เมื่อมีวัตถุมาบัง คลื่นสัญญาณ infrared ที่ถูกส่งออกมาจะสะท้อนกลับไปเข้าตัวรับสัญญาณ สามารถนำมาใช้ตรวจจับวัตถุที่อยู่ตรงหน้าได้ ภายในโมดูลยังสามารถปรับความไว ระยะการตรวจจับ ใกล้หรือไกลได้ รูปที่ 2 เซ็นเซอร์แสงตรวจจับสิ่งกีดขวาง ตัวโมดูลมี 4 ขาคือ GND, VCC (ไฟบวก), OUT และ EN เราสามารถต่อใช้งานเพียงแค่ 3 ขาได้แก่ GND, VCCและ OUT…

Read More

นาฬิกา+อุณหภูมิแสดงผลแบบ Dot matrix ขนาด 8×32

นาฬิกา+อุณหภูมิแสดงผลแบบ Dot matrix ขนาด 8×32

 . นาฬิกา+อุณหภูมิแสดงผลแบบ Dot matrix ขนาด 8×32 อภิรักษ์ นามแถ่ง aphirak112@gmail.com งบประมาณ 2,000 บาท                   โครงงานนี้เป็นการสร้างนาฬิกาและอุณหภูมิแบบ Dot matrix ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด แสดงผลสวยๆ พร้อมทั้งสามารถตั้งเวลาปลุกได้ด้วย  โครงงานนี้ใช้ Arduino UNO เป็นตัวควบคุม นาฬิกาเป็นเครื่องบอกเวลาที่แทบทุกบ้านต้องมี ถ้าท่านเบื่อกับนาฬิกาแขวนผนังรูปแบบเดิมๆ หรือรําคาญเสียงดัง “แก๊ก แก๊ก แก๊ก” ตอนที่เข็มวินาทีทำงาน มาอัพเดทนาฬิกาของท่านให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาปลุกได้ด้วยซึ่งโครงงานนี้ผู้เขียนได้สร้างแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ Android เพื่อตั้งเวลา, ตั้งเวลาปลุก, ตั้งความเร็วในการเปลี่ยนโหมดและตั้งค่าความสว่างของ Dot Matrix อันที่จริงโครงงานเกี่ยวกับนาฬิกาดิจิตอลทางวารสารของเราเคยนำเสนอไปบ้างแล้ว แต่ในเวอร์ชันนีผู้เขียนจะมีการปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วนของการแสดงผล ให้มีความสวยงามในการแสดงแต่ละเพจ และลดขนาดใหมีความเล็ก กะทัดรัด ติดตั้งง่าย มาถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านคงเห็นได้ถึงความแตกต่างกับโครงงานที่ผ่านมาแล้ว และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญอ่านต่อได้เลยครับ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานโครงงานนี้เลือกใช้โมดูลแอลอีดีสำเร็จรูปที่ถูกจัดเรียงกันในรูปแบบแมตทริก (matrix) 8×8 ภายในใช้ไอซี MAX7219 ควบคุมการแสดงผล ข้อดีหลักๆ ของไอซี MAX7219 นี้ คือ ใช้ขาเพื่อควบคุมการแสดงผล (Interface) เพียงแค่สามเส้น, สามารถปรับระดับความสว่างได้, มีหน่วยความจำในตัวเพียงแค่ส่งข้อมูลเข้าไปในหน่วยความจำก็สามารถแสดงผลตามข้อมูลนั้นๆ ได้เลย ลักษณะของการแสดงผลจะต้องใช้จำนวนหลักของการแสดงผล 4 หลัก ถึงแม้ว่าจะมีเพียง 4 แต่การแสดงก็สามารถครอบคลุมการแสดงเวลาได้ทั้งหมด โดยจะเปลี่ยนเพจการแสดงผลให้เป็นแบบต่างๆ เพื่อให้มีความแปลกตา มองแล้วไม่เบื่อ สามารถนำมาประดับบ้านเพื่อความสวยงาม รูปที่ 1…

Read More
1 2 3 7