ระบบกันขโมยด้วย Raspberry Pi ถ่ายภาพส่งขึ้น Dropbox

ระบบกันขโมยด้วย Raspberry Pi ถ่ายภาพส่งขึ้น Dropbox

. ระบบกันขโมยด้วย Raspberry Pi ถ่ายภาพส่งขึ้น Dropbox อภิรักษ์ นามแถ่ง (aphirak112@gmail.com) งบประมาณ 2,900 บาท                   โครงงานนี้เป็นการนำเอา Raspberry Pi มาใช้เป็นระบบกันขโมย เมื่อมีผู้บุกรุกผ่านมาในเขตหวงห้ามเครื่องจะถ่ายรูปอัพโหลดขึ้น Dropbox โดยอัตโนมัติทำให้เราเห็นภาพได้ทันที ที่สำคัญสามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โครงงานนี้จะเสนอเครื่องตรวจจับการบุกรุกในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยอย่างเช่นภายในบ้านหรือบริเวณบ้านของท่าน เพื่อเป็นการป้องปรามและตรวจสอบการบุกรุกต่อผู้ที่ไม่ประสงค์ดี โครงงานระบบกันขโมยด้วย Raspberry Pi ถ่ายภาพส่งขึ้น Dropbox นี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบการบุกรุกเข้าบริเวณที่กำหนดไว้ มีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเป็นตัวตรวจจับหากมีผู้บุกรุกเข้ามาพื้นที่หวงห้าม ระบบจะถ่ายภาพและส่งขึ้น Dropbox เป็นบริการซิงก์และฝากไฟล์ข้อมูลแบบออนไลน์สำหรับรูปภาพ เอกสาร วิดีโอ และไฟล์อื่นๆ ที่ต้องการ เมื่อไฟล์ถูกเพิ่มใน Dropbox จะปรากฏโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ( Smart Phone ) ดังนั้นคุณจะสามารถเข้าถึงรูปภาพที่ถูกอัพโหลดขึ้น Dropbox ได้จากทุกที่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยครับ รูปที่ 1 ภาพวาดอธิบายลักษณนะการใช้งานของ Dropbox รูปที่ 2 หน้าต่างการเลือกซื้อพื้นที่ของ Dropbox เพิ่ม Dropbox คืออะไร Dropbox คือ บริการซิงก์และฝากไฟล์ข้อมูลแบบออนไลน์ สามารถเก็บไฟล์รูปแบบต่างๆ ได้ อาทิเช่น รูปภาพ เอกสาร วิดีโอ และไฟล์ในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการ เนื่องด้วยการเข้าถึงทำได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นเว็บไซต์ Dropbox คุณจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้จากทุกที่…

Read More

Digital Watt Meter วัดแรงดัน/กระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้วย Arduino Uno

Digital Watt Meter วัดแรงดัน/กระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้วย Arduino Uno

. Digital Watt Meter วัดแรงดัน/กระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้วย Arduino อภิรักษ์  นามแถ่ง (aphirak112@gmail.com) งบประมาณ 2,200 บาท                   โครงงานนี้จะใช้ Arduino เชื่อมต่อกับไอซี ADE7763 เพื่อวัดค่าแรงดัน กระแส คำนวณเป็นพลังงานที่โหลดใช้ไป เหมาะกับท่านที่กำลังมองหาเครื่องมือวัดกำลังงานที่จ่ายให้กับโหลดหรือแม้กระทั่งต่อยอดทำเป็นระบบ IoT ก็สามารถทำได้เลย Digital Watt Meter เป็นเครื่องที่สามารถบอกได้ว่าขณะนี้โหลดที่ท่านใช้งานอยู่นั้นใช้พลังงานกี่วัตต์ ในบางงานที่ต้องการวิเคราะห์พลังงานสูญเสียหรือในบางสถานที่ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องทราบ แม้กระทั่งในยุคปัจจุบันกระแสของ IoT กำลังมาแรง ท่านอาจจะนำค่าที่อ่านได้นี้ขึ้นระบบคลาวด์ (Cloud) ดังที่วารสารเราได้เคยนำเสนอมาบ้างแล้ว แต่จะอยู่ในลักษณะของการดูค่าอุณหภูมิ ความชื้น ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโครงงานนี้ คือ ท่านสามารถเก็บข้อมูลไว้คำนวณค่าไฟที่จะต้องจ่ายได้ เพราะเราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวนั้นใช้พลังงานไปเท่าไหร่ รวมไปถึงใช้ข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์หาความผิดปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวได้ หากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ กินพลังงานสูงเกินเกินกว่าที่ระบุไว้ แน่นอนว่าข้อมูลนี้สามารถนำไปหาแนวทางการประหยัดไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกัน ก่อนที่เราจะทราบอัตราค่าไฟฟ้านั้น เราควรจะทราบว่า เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ ใช้ไฟฟ้าหรือกินไฟเท่าไหร่เสียก่อน โดยสังเกตคู่มือการใช้งานหรือแถบป้ายที่ติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขียนว่า “กำลังไฟฟ้า” มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำนวนวัตต์มากก็จะกินไฟมากตามไปด้วย ดังนั้นท่านสามารถคำนวณดูจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านท่านว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้ากี่ชนิดแต่ละชนิดกินไฟกี่วัตต์ และเปิดใช้งานประมาณเดือนละกี่ชั่วโมง หลังจากนั้นท่านก็นำมาคิดคำนวณ ท่านจะทราบว่าในแแต่ละเดือนท่านใช้ไฟฟ้าไปประมาณกี่หน่วยเพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ อธิบายอย่างง่ายๆ คือ หากท่านใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ที่ใช้งานใน 1 ชั่วโมง แสดงว่าท่านใช้ไฟฟ้าไปแล้ว 1 หน่วยหรือ 1 ยูนิต โดยใช้สูตรการคำนวณดังนี้ ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างการคำนวนค่าไฟง่ายๆ ให้ดูสักสองตัวอย่าง อย่างแรก คือ…

Read More

แสดงผล P10 LED ด้วย ARDUINO สั่งงานผ่าน Bluetooth

แสดงผล P10 LED ด้วย ARDUINO สั่งงานผ่าน Bluetooth

. แสดงผล P10 LED ด้วย ARDUINO สั่งงานผ่าน Bluetooth อภิรักษ์  นามแถ่ง (aphirak112@gmail.com) งบประมาณ 3,600 บาท (ไม่รวมกรอบอะคริลิค)   โครงงานนี้เป็นการใช้บอร์ด Arduino มาใช้ควบคุมการแสดงผลของบอร์ด P10 LED ขนาด 32×16 ต่ออนุกรมกัน 2 บอร์ด เพื่อให้ได้การแสดงผลขนาด 64×16 สามารถเปลี่ยนข้อความ, ปรับความเร็วการวิ่งตัวอักษรและปรับความสว่างของบอร์ดแสดงผลได้ผ่าน Bluetooth  ป้ายไฟแสดงผลเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรวิ่งแบบ LED ปัจจุบันจะปรากฏอยู่แทบทุกสื่อ เนื่องจากมีความโดดเด่นในด้านการแสดงผลและสามารถสู้แสงแดดได้เมื่อถูกติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร มีความกลมกลืนและสวยงาม ทำให้การโฆษณาประชามสัมพันธ์ ต่างๆ มีความน่าสนใจเข้าถึงทุกกลุ่ม เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลาย ซึ่งในแง่ของนักพัฒนาอย่างเราๆ ย่อมเคยผ่านงานแสดงผลด้วย LED มาบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งอดีตการต่อ LED เพื่อแสดงผลจะค่อนข้างยุ่งยากและกว่าจะประกอบเป็นบอร์ดใหญ่ๆ ได้ก็คงใช้เวลานานอยู่พอสมควร ปัจจุบันโมดูล LED Display มีราคาที่ถูกลงมากเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาท สำหรับผู้เขียนเองมองว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินซื้อของและประกอบเอง รวมถึงหากซื้อที่เป็นโมดูลมาใช้ก็จะมีความสวยงามมากกว่าด้วย P10 โมดูล LED Display โมดูล LED Display ที่นำมาใช้ในโครงงานนี้เป็นบอร์ดแอลอีดีสำเร็จรูปที่มีการจัดวางตำแหน่งของหลอดอีดีเป็นลักษณะเมทริกซ์ ซึ่งในหนึ่งบอร์ดจะมีการวางจำนวนแอลอีดีทางด้านแนวนอนจำนวน 32 ดวงและวางแอลอีดีทางด้านแนวตั้งจำนวน 16 ดวง หรือขนาด 32×16 พิกเซล มีจำนวนแอลอีดีทั้งหมดจำนวน 512 ดวง และระยะห่างระหว่างแอลอีดีแต่ละดวงจะมีระยะห่างขนาด 10…

Read More

เครื่องวัดความเร็วรอบพร้อมนับรอบแบบดิจิตอล (Tachometer)

เครื่องวัดความเร็วรอบพร้อมนับรอบแบบดิจิตอล (Tachometer)

. เครื่องวัดความเร็วรอบพร้อมนับรอบแบบดิจิตอล อภิรักษ์  นามแถ่ง aphirak112@gmail.com งบประมาณ 1,900 บาท โครงงานนี้เป็นเครื่องวัดความเร็วรอบหรือ  Tachometer สามารถนำไปวัดความเร็วในการหมุนของวัตถุที่หมุนเช่น มอเตอร์ เจนเนอร์เรเตอร์ หรือตรวจสอบรอบของเครื่องยนต์ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังสามารถนับจำนวนรอบพร้อมกับแสดงผลแบบดิจิตอลอีกด้วย   Tachometer (เครื่องวัดความเร็วรอบ) เป็นอุปกรณ์วัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ส่วนใหญ่จะประยุกต์ใช้ในการวัดความเร็วรอบของเครื่องจักรกล ไม่ว่าจะเป็นความเร็วของมอเตอร์, เพลาล้อรถยนต์, เจนเนอร์เรเตอร์ หรือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งหน่วยการวัดของ Tachometer (เครื่องวัดความเร็วรอบ) คือ รอบต่อนาที หรือ RPM (Round per Minute) เนื่องจากรูปแบบของการวัดรอบจะเป็นการนับจำนวนรอบอยู่แล้ว ดังนั้นโครงงานนี้จึงได้ใส่ฟังก์ชันแสดงจำนวนรอบ (STROKE COUNTER) ให้ผู้ใช้ได้ทราบจำนวนรอบ และสามารถนำไปนับรอบอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องทราบ RPM อาทิเช่น นับรอบการพันขดลวด เป็นต้น รูปที่ 1 วงจรสมบูรณ์ (คลิกที่รูปเพื่อให้แสดงได้ชัดเจน) หลักการทำงาน รูปที่ 1 เป็นวงจรสมบูรณ์ของโครงงานนี้ จะเห็นว่าส่วนที่เป็นหัวใจหลัก คือ ATMEGA328 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนด้วยโปรแกรมยอดนิยมอย่าง Arduino IDE มีส่วนอินพุตมีอยู่ 3 ส่วน คือ การรับค่าดิปสวิตช์สำหรับตั้งค่าจำนวนรอบของ STROKECOUNTER (74165), รับสัญญาณจาก PROXIMITY และสวิตช์เริ่มนับ (STROKE) ไอซี 74165 ทำหน้าที่เป็นตัวเลื่อนข้อมูลขนาด 8…

Read More

Arduino & Processing Serial Control

Arduino & Processing Serial Control

. Arduino & Processing Serial Control สุธี โสมาเกตุ งบประมาณ 400 บาท                   บทความนี้จะนำเสนอเทคนิคการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ GUI (Graphical user interface ) ด้วย Processing เพื่อควบคุม Arduino Digital output ผ่าน serial port   Processing Processing (https://processing.org/) เป็นซอฟต์แวร์ open source ฟรีดาวน์โหลด Processing เป็นโปรแกรมออกแบบมา ที่เน้นด้านการวาดภาพและการแสดงผลในรูปแบบ 2D, และ 3D ด้วยการเขียนคำสั่งควบคุมด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์Processing สามารถติดตั้งได้ทั้งบน GNU/Linux, Mac OS X, และ Windows รวมทั้ง Processing ยังมี libraries ให้ใช้งานอีกมากมาย จุดเด่นของ Processing คือการแสดงผลในรูปแบบของการวาดภาพ และ Processing ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้านการแสดงผลร่วมกับ Arduino ได้ด้วย ด้วยการสื่อสารผ่าน “serial port” หรือผ่านสาย USB ของ Arduino ได้เลย Processing จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการทำ GUI ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว…

Read More

สร้างป้ายไฟวิ่งด้วย ESP8266 Wifi Web Server

สร้างป้ายไฟวิ่งด้วย ESP8266 Wifi Web Server

. สร้างป้ายไฟวิ่งด้วยESP8266 Wifi Web Server อภิรักษ์  นามแถ่ง aphirak112@gmail.com งบประมาณ 2,350 บาท               โครงงานนี้เป็นการนำเอา ESP8266มาทำเป็น Web Server เพื่อควบคุมการแสดงผลและเปลี่ยนข้อความได้ผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้เลย ป้ายไฟวิ่งทางวารสารเราเคยนำเสนอให้ได้อ่านกันมาบ้างแล้ว แล้วด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ และปัจจุบันได้มีอุปกรณ์ที่ชื่อ ESP8266 เป็นโมดูล WiFi ที่มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานน้อย และ รองรับการใช้งาน ได้หลากหลายรูปแบบทั้ง Client, Access Point และ Client+AP ESP8266 ใช้การเชื่อมต่อด้วย Serial (UART 3.3V) จึงทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานร่วมกับ Microcontroller และยังมีรูปแบบคำสั่งแบบ AT Command ทำให้เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อได้สะดวกมีเครื่องมือรองรับมากมาย และด้วยเหตุนี้เองจึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โครงงานนี้ได้หยิบเอา ESP8266 มาทำเป็น web server ที่แสดงผล html (webpage) เพื่อรับค่าจากผู้ใช้งาน สำหรับควบคุมการแสดงผลผ่าน LED Matrix Driver Module ขนาด 8×8 จำนวน 8 ตัว โดยทางฝั่งหน้าเว็บเบราว์เซอร์จะมีอยู่ 3 ช่องรับค่า คือ ข้อความที่ต้องการแสดง, ความสว่างของตัวอักษร และความเร็วในการวิ่งของตัวอักษร…

Read More

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Firebase Web Hosting

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Firebase Web Hosting

. ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Firebase Web Hosting อภิรักษ์ นามแถ่ง aphirak112@gmail.com งบประมาณ 1,800 บาท  โครงงานนี้จะเป็นการนำเอา google firebase Web Hosting มาเก็บหน้าเว็บไซต์ของเรา สำหรับควบคุมอุปกรณ์เอาต์พุตและแสดงค่าเซนเซอร์จาก ESP-12E   ท่านผู้อ่านที่ติดตามวารสารของเราจะคุ้นชินกับการควบคุมอุปกรณ์ผ่านหน้าเว็บไซต์แบบนี้มาบ้างแล้ว การใช้งานจะใช้ Platform as a Services ที่ให้บริการเก็บข้อมูลและแสดงผล อาทิเช่น thingspeak และ NETPIE เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเขาได้จากทุกที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่า Internet of Things (IoT) ในโครงงานนี้ก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของ IoT เช่นเดียวกัน เนื่องจากโดยรวมแล้วเป็นการสั่งงานอุปกรณ์จากผู้ใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่การสร้างหน้าเว็บของเรานั้นจะค่อนข้างยากกว่าPlatform as a Services ทั่วไป ที่เพียงแค่เซตค่าไม่กี่จุดก็ได้หน้าเว็บสำหรับใช้งานแล้ว แต่หน้าตาจะไม่สามารถดัดแปลงให้เป็นไปตามที่เราต้องการสักเท่าไหร่ เพราะถูกทางผู้ให้บริการจำกัดไว้ ต่างจากโครงงานนี้ที่หน้าเว็บเราสามารถออกแบบเองได้หมด แต่ก็ต้องแลกด้วยความยุ่งยากเกี่ยวกับการเขียนโค๊ด แต่ถ้าเป็นผู้ที่สามารถเขียนโค๊ด html ได้อยู่แล้วคงไม่ใช่เป็นหา ข้อดีของการใช้ Firebase hosting คือท่านไม่จำเป็นต้องเสียเงินเช่า Host และจดชื่อ Domain nameก็มีเว็บไซต์ของตัวเองได้ แต่ข้อเสียก็คือ ท่านไม่สามารถตั้งชื่อเว็บไซต์ได้เอง ซึ่งจุดนี้ผู้เขียนคิดว่าก็ยุติธรรมดี รูปที่ 1 หน้าเว็บของ Firebase Hosting Google Firebase คืออะไร? Firebase…

Read More

สร้างลักซ์มิเตอร์ด้วยเซนเซอร์วัดความเข้มแสง BH1750FVI

สร้างลักซ์มิเตอร์ด้วยเซนเซอร์วัดความเข้มแสง BH1750FVI

. สร้างลักซ์มิเตอร์ด้วยเซนเซอร์วัดความเข้มแสง BH1750FVI สุธี โสมาเกตุ งบประมาณ 320 บาท (ไม่รวมบอร์ด Arduino)   ลักซ์มิเตอร์ (Lux Meter) หรือเครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง (illuminance) มีหน่วยเป็น ลักซ์ (Lux) และคำว่า ลักซ์ (Lux) ใช้สัญลักษณ์ lx นอกจากนี้คำว่าปริมาณแสงสว่าง (illuminance) ในภาษาอังกฤษ ยังแปลเป็นคำเกี่ยวข้องที่คล้ายกันอื่นๆ อีกเช่น การส่องสว่างการให้แสงสว่างความสว่าง เป็นต้น แสงสว่างนั้นมีความสำคัญต่อการทำงานในชีวิตประจำวันของเรานะครับ เพราะในชีวิตประจำวันนั้นจำเป็นต้องใช้แสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน หรือการทำงานในสำนักงาน (office lighting) ก็ตาม เราจำเป็นต้องทำงานภายใต้ความสว่างที่พอเหมาะ ซึ่งควรจะมีค่าประมาณ 320 – 500 ลักซ์ (อ้างอิงข้อมูลจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Lux) แต่หากจะใช้ความสว่างมากกว่า 500 ลักซ์ก็ได้เช่นกัน ไม่ได้จำกัดว่าต้องไม่เกิน แต่ถ้าใช้แสงสว่างจากหลอดไฟมากๆ ก็จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากโดยใช่เหตุนั่นเอง ในช่วงเวลากลางวันเราสามารถใช้แสงสว่างจากธรรมชาติได้ ซึ่งแสงแดดที่ส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่างบางครั้งอาจจะมีค่ามากกว่า 500 ลักซ์ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงกลางวันที่แดดดีไม่มีเมฆบดบังค่าแสงสว่างอาจจะวัดได้สูงถึงประมาณ 680 ลักซ์เลยทีเดียว ไม่ว่าจะใช้แสงจากธรรมชาติหรือหลอดไฟชนิดต่างๆ ทั้งนี้ความสว่างที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 300 ลักซ์ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพดวงตาและความปลอดภัยในการทำงานของเรา เซนเซอร์วัดความเข้มแสง BH1750FVI BH1750FVI เป็นเซ็นเซอร์วัดแสงที่ให้เอาต์พุตออกมาเป็นสัญญาณดิจิตอล และเอาต์พุตที่ได้ก็มีหน่วยเป็นลักซ์อีกด้วย, เราจึงไม่จำเป็นต้องใช้การคำนวณเอาต์พุตเพิ่มเติมใดๆ. เซ็นเซอร์ BH1750FVI จึงเป็นข้อได้เปรียบหรือเรียกว่ามีข้อดีกว่าเซ็นเซอร์วัดแสงจำพวก โฟโต้ทรานซิสเตอร์หรือโฟโต้ไดโอด…

Read More

Arduino Ethernet Control ควบคุมอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย Ethernet

Arduino Ethernet Control ควบคุมอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย Ethernet

. Arduino Ethernet Control ควบคุมอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย Ethernet อภิรักษ์ นามแถ่ง (aphirak112@gmail.com) งบประมาณ 1,900 บาท โครงงานนี้เป็นการควบคุมอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย Ethernet โดยใช้โปรแกรม Visual บนคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งงานเอาต์พุตและแสดงค่าจากอินพุต มาดูกันว่ามีหลักการและขั้นตอนการสร้างอย่างไร  โครงงานนี้จะเป็นการใช้ Arduino UNO ควบคุมเอาต์พุตและอ่านค่าอินพุตจากอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย Ethernet โดยใช้ Ethernet Shield เป็นส่วนติดต่อกับเครือข่าย โดยใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์ Visual บนคอมพิวเตอร์และ Arduino UNO โดยโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์จะใช้สำหรับกำหนดสภาวะเอาต์พุตของและแสดงสภาวะอินพุตของ Arduino UNO นั่นเอง การสร้างโครงงานนี้ใช้โปรโตคอล TCP/IP ในการสื่อสารข้อมูลไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์กับ Arduino UNO ที่มีบอร์ด Ethernet shield แปลงสัญญาณที่เข้ารหัสก่อนส่งให้กับกับ UNO เนื่องจากโครงงานนี้เบื้องต้นเสนอเป็นการสื่อสารแบบ Local IP Address ซึ่งนั่นก็ คือ การสั่งงานจะสามารถทำได้แบบ off-line หรือสามารถสั่งงานได้เฉพาะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Router หรือเครือข่ายเดียวกันเท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 1 แต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านสามารถเชื่อมต่อระบบระยะไกลได้จากภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยการ Forward Port จาก Router ของเราหรือใช้โปรแกรม TeamViewer มาช่วยเป็นต้น รูปที่ 1 ลักษณะการเชื่อมต่อใช้งานของโครงงานนี้ หลักการทำงาน รูปที่…

Read More
1 2 3 6