E524.0x ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดระยะด้วยอัลตร้าโซนิค

 

E524.0x ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดระยะด้วยอัลตร้าโซนิค

E524.08 และ E524.09 จาก Elmos AG เปิดตัวอัลตราโซนิกไดร์เวอร์พร้อมส่วนประมวลผลสัญญาณ (Ultrasonic driver and Signal processor) ซึ่งพัฒนามาสำหรับระบบช่วยจอดรถ รวมทั้งการใช้งานระดับอุตสาหกรรม (เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, ระบบวัดระดับในไซโคล เป็นต้น) ทั้งคู่สามารถรับรองมาตรฐาน AEC Q-100 และได้เริ่มสายการผลิตเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย

ส่วนประมวลผลสัญญาณของ E524.08 และ E524.09 ถูกออกแบบขึ้นใหม่และฮาร์ดแวร์ที่ปรับแต่งมาอย่างดี มีการนำเทคนิคในการวัดค่าวิธีต่างๆ มาใช้เพิ่มความแม่นยำให้กับค่าการวัด เช่น STC (Sensitivity Time Control หรือ การลดทอนความแรงของสัญญาณเมื่อวัตถุอยู่ใกล้เซนเซอร์มากๆ), ATG (Automatic Threshold Generation หรือ การปรับเลื่อนค่าเทรชโฮลด์โดยอัตโนมัติ), NFTG (Near Field Threshold Generation) รวมทั้ง FTC algorithm และ EPD (Echo Peak Detection) ทั้งหมดนี้ถูกช่วยให้ค่าการวัดในช่วงระยะ 10 – 600 ซม. สามารถทำได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ข้อดีอีกอย่างคือ การติดตั้งซึ่งทำได้ง่าย การปรับตั้งค่าการทำงานต่างๆ ทั้งหมดสามารถทำผ่านอินเทอร์เฟซสื่อสาร (communication interface) จึงไม่จำเป็นต้องเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมทรานสดิวเซอร์ เพื่อประเมินค่าระยะจากสัญญาณที่ได้รับอีกต่อไป และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นเมื่อใช้งาน ส่วนอินเทอร์เฟซจึงถูกออกแบบให้สามารถกำหนดค่าการวัดได้เป็น 3 ช่วง สำหรับระยะใกล้ ระยะปานกลาง และระยะไกลได้ด้วย และมีส่วนการทำงานที่จำเป็น เช่น ส่วนตรวจระดับแรงดันแหล่งจ่าย, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, ส่วนตรวจความถูกต้องของข้อมูลจากการสื่อสาร เป็นต้น

การสื่อสารข้อมูลสามารถทำโดยใช้ บัส 2- หรือ 3-สาย โดยรุ่น E524.08 ซึ่งใช้บัส 2-สาย สามารถรองรับการสื่อสารแบบ 2 ทิศทางผ่านการมอดูเลต (modulate) ข้อมูลไปไว้ในสายไฟเลี้ยง ส่วนรุ่น E524.09 ซึ่งใช้บัส 3-สาย จะมีขา IO สำหรับการสื่อสารแยกออกมาต่างหาก สำหรับคุณผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ http://www.elmos.com/produkte/sensor/ultrasonic.html

 

 

 

Leave a Comment