HP Jet Fusion 3D Printing Solution

.

HP Jet Fusion 3D Printing Solution 

 .

 

โซลูชันงานพิมพ์สามมิติ เอชพี เจ็ต ฟิวชัน “HP Jet Fusion 3D Printing Solution” ปฏิวัติรูปแบบใหม่ของการสร้างต้นแบบและผลิตชิ้นงานที่ใช้ได้จริง ส่งต่อผลงานคุณภาพที่รวดเร็วกว่าเดิมถึง 10 เท่า ในราคาแค่ครึ่งเดียว 

โซลูชันงานพิมพ์สามมิติ เอชพี เจ็ต ฟิวชัน  HP Jet Fusion 3D Printing Solution” รูปแบบใหม่ของการสร้างต้นแบบและการผลิตชิ้นงาน

 

คุณสมบัติเด่นกับ HP Jet Fusion 3D Printing

คุณภาพของชิ้นงานที่สอดคล้องกันอย่างยอดเยี่ยม

 • HP’s unique Multi-Agent printing process กระบวนการพิมพ์ที่รองรับการใช้สารต่างๆ เป็นเอกลักษณ์ของเอชพี เพื่อให้ได้ความแม่นยำด้านมิติและรายละเอียดการพิมพ์ที่ประณีตสูงสุด

 • การผลิตชิ้นงานที่ใช้ได้จริงด้วยสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties) เหมาะสม และรวดเร็ว

 • การได้มาซึ่งชิ้นงานพิมพ์ที่สำเร็จสมบูรณ์ตามที่คาดการณ์ไว้ และวางใจได้ว่าตรงกับงานที่ออกแบบไว้

 • แพลตฟอร์มแบบเปิด “มัลติ เจ็ต ฟิวชัน” ของเอชพี (HP Multi Jet Fusion Open Platform) ที่ทำให้เข้าถึงวัสดุพิมพ์ใหม่ในอนาคต รวมถึงเป็นการเปิดสู่การใช้งานในแอปพลิเคชันใหม่ๆ

ก้าวข้ามขีดความสามารถในการผลิต

 • การผลิตชิ้นงานต่อวันได้มากด้วยการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และระบายความร้อนที่รวดเร็ว

 • ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยฐานปฏิบัติการเตรียมวัสดุ และกระบวนการภายหลังการพิมพ์แบบอัตโนมัติจากเอชพี

 • สัมผัสประสบการณ์การพิมพ์แบบสะอาดขึ้นด้วย Processing station ที่ทำงานด้วยระบบปิด และการใช้วัสดุพิมพ์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่เป็นอันตราย

 • เชื่อมั่นในบริการและการสนับสนุนทางเทคนิคระดับโลกจากเอชพีที่เพิ่มช่วงเวลาในการให้บริการและขีดความสามารถในการผลิตให้ได้มากที่สุด

 • เลือกโซลูชันแบบครบวงจรตามอุดมคติของคุณจากตัวเลือกทางกระบวนการผลิตและการพิมพ์ได้หลายแนว

ต้นทุนต่อชิ้นงานที่ต่ำที่สุด

 • บรรลุการสร้างชิ้นงานด้วยต้นทุนที่ต่ำสุด และการลดต้นทุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปิดประตูสู่การผลิตที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ

 • ได้ประโยชน์จากโซลูชันการพิมพ์งานสามมิติในราคาที่แข่งขันได้

 • เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและคุณภาพของชิ้นงานด้วยวัสดุพิมพ์ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยแนวคิดของการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

 • การวางแผนช่วงเวลาการผลิตที่แม่นยำและคาดการณ์ได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของคุณ

โซลูชัน 

 • โซลูชันที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของคุณ การบูรณาการกระบวนการทำงานแบบครบวงจรเพื่อให้ได้ชิ้นงานต้นแบบและชิ้นงานที่สำเร็จสมบูรณ์ซึ่งนำไปใช้ได้จริง 

เครื่องพิมพ์ 

 • เทคโนโลยีการพิมพ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของเอชพี ซึ่งได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพความเร็วที่มากกว่าเดิมถึง 10 เท่า ด้วยการพ่นน้ำหมึกถึง 30 ล้านหยดต่อวินาที บนพื้นที่การพิมพ์ทุกระยะ 1 นิ้ว

 • การทำงานของสารหลอมละลายทางเคมีร่วมกันซึ่งให้รายละเอียดสูง (HP fusing and detailing agents) และเทคโนโลยี มัลติ เจ็ต ฟิวชันของเอชพี (HP Multi Jet Fusion technology) และวัสดุพิมพ์ต่าง ๆ ที่ให้รายละเอียดงานที่ประณีต และความถูกต้องแม่นยำทางด้านมิติของงาน

 • ควบคุมอุณหภูมิแต่ละชั้นอย่างแม่นยำ โดยสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้กระทั่งจุดเล็กๆ ที่มารวมกันจนเกิดเป็นงานสามมิติ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุด

 • คุณภาพการตรวจสอบภายในเครื่องพิมพ์ซึ่งรายงานผ่านหน้าจอสัมผัสที่ช่วยลดทอนข้อผิดพลาด และสามารถติดตามความก้าวหน้าของงานได้ง่ายและแม่นยำ

 • เชื่อมต่อตลอดเวลา: โซลูชันการพิมพ์แบบสามมิติ เอชพี เจ็ต ฟิวชัน (HP Jet Fusion 3D Printing Solution) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอประสบการณ์สำหรับลูกค้าและการสนับสนุนลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น การเชื่อมต่อดังกล่าวยังขับเคลื่อนทั้งการเพิ่มช่วงเวลาการให้บริการที่มากขึ้น และการตรวจติดตามระบบของเอชพีที่คุณมีได้จากระยะไกลไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม

ซอฟต์แวร์

 • HP SmartStream 3D Build Manager and Command Center: ซอฟต์แวร์โซลูชันที่ครบถ้วน และง่ายต่อการใช้งานซึ่งมาพร้อมกับตัวเครื่อง เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงเริ่มตั้งแต่การออกแบบไปจนกระทั่งเสร็จเป็นชิ้นงาน 

วัดสุที่ใช้ 

 • ต้นทุนต่อการผลิตชิ้นงานที่ต่ำที่สุดและการสูญเสียผงแป้งที่น้อยที่สุด ด้วย HP 3D High Reusability PA 12 ซึ่งใช้วัสดุชนิดเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ที่หลอมขึ้นรูปได้แข็งแรง และใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ จึงส่งผลดีต่อต้นทุนและคุณภาพของชิ้นงาน

 • เป็นไปได้ในการพิมพ์ด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน โดย HP Jet Fusion 3D External Tank ซึ่งเป็นถังสำหรับพักวัสดุจากเครื่อง Processing station ดังนั้นเครื่องสามารถนำวัสดุอื่นเข้ามาใช้งานได้

 • แพลตฟอร์มแบบเปิดของเอชพี (HP’s Open Platform) ที่ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของวัสดุพิมพ์ที่รวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การสร้างวัสดุพิมพ์ที่มีศักยภาพการใช้งานสูง

Processing Station

 • ระบบการผสมและบรรจุวัสดุพิมพ์โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงานและเวลาลงได้

 • ไม่ต้องการพื้นที่เพิ่มสำหรับกระบวนการนำชิ้นงานออก ซึ่ง Processing Station มีระบบปิดในการนำชิ้นงานออกจากแท่นผลิตร่วมทั้งมีระบบการเก็บวัสดุและระบบดูดวัสดุไม่ให้ฟุ้งกระจาย

 • HP Jet Fusion 3D Build Unit ที่อยู่ภายในเครื่องพิมพ์ จะถูกนำออกมาเพื่อระบายความร้อนหลังจากชิ้นงานปริ้นเสร็จสมบูรณ์ทำให้สามารถปริ้นได้อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดการผลิตที่สูงสุด

 • โมดูลของการระบายความร้อนออกจากชิ้นงานพิมพ์สามมิติ เอชพี เจ็ต ฟิวชัน (HP Jet Fusion 3D Fast Cooling Module) ช่วยลดเวลาในการระบายความร้อนออกจากชิ้นงาน ทำให้ได้จำนวนชิ้นงานที่พร้อมใช้งานที่มากขึ้น

บริการและการสนับสนุน

 • การบริการและการสนับสนุนทางเทคนิคของเอชพี ซึ่งยืนหยัดเบื้องหลังธุรกิจของคุณเพื่อเพิ่มช่วงเวลาในการให้บริการของเครื่องพิมพ์และขีดความสามารถในการผลิตชิ้นงานให้ได้มากที่สุด ด้วยการให้บริการสนับสนุน ณ สถานที่ลูกค้าพร้อมอะไหล่ในช่วงวันทำการ

จุดเด่นเรื่องสิ่งแวดล้อม

 • ผงวัสดุและสารช่วยในการหลอมละลาย(agent)ไม่ได้จัดอยู่ในสารประเภทอันตราย

 • ระบบการพิมพ์แบบปิดและระบบจัดการผงแป้งแบบอัตโนมัติ รวมถึงกระบวนการหลังการพิมพ์ สร้างมาเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • การนำผงแป้งกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

 • โปรแกรมรับคืนหัวพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณปฏิวัฒน์  อาทยะกุล โทร. 02- 089-4384 อีเมล์ : pattiata@metrosystems.co.th

 

Leave a Comment