Integrate Amp Class D by Semiconductor electronics PLUS

.

Integrate Amp Class D

By Semiconductor electronics PLUS

เพาเวอร์แอมป์ขนาดเล็กที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้ง่าย และเหมาะกับการใช้ฟังเพลงในบ้าน หรือห้องขนาดเล็ก และใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ตได้สะดวกมากเลยครับ.

 

Leave a Comment