LiFi แสงไฟที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

.

Lucibel ผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างในประเทศฝรั่งเศส เปิดตัว Light Fidelity (LiFi) เทคโนโลยีในการสื่อสารข้อมูลผ่านทางแสงไฟส่องสว่าง โดยการใช้หลอดแอลอีดี (modulated LED) ที่ถูกออกแบบขึ้นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงได้

อันที่จริงเทคโนโลยีในการสื่อสารข้อมูลผ่านแสงแบบนี้เริ่มใช้งานกันมาตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน แต่เป็นเพียงการสื่อสารแบบทางเดียวที่ความเร็วต่ำๆ เท่านั้น โดยจะถูกใช้ในการระบุตำแหน่งภายในตัวอาคาร (indoor geolocation) เช่น ในร้านค้า, พื้นที่ส่วนต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น แต่ว่า LiFi ที่พัฒนาขึ้นโดย Lucibel นั้นแตกต่างออกไป เพราะสามารถใช้เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยการสื่อสารข้อมูลได้แบบสองทางด้วยความเร็วสูงสุด 42Mbps

ProductFocus-2-2

การติดตั้งทำได้ไม่ยาก เพียงแค่ใช้สาย RJ45 เชื่อมดวงไฟ LiFi LEDluminaire เข้ากับเน็ตเวิร์คสวิตช์ (Network switch) ก็จะทำให้ได้ดวงไฟที่เป็นจุดกระจายสัญญาณ โดยมี LiFi key อุปกรณ์รับที่ต่ออยู่กับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายผ่านทาง LiFi อีกทีนั่นเอง LiFi luminaire แต่ละดวงสามารถเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันหลายๆ เครื่องได้ในคราวเดียว และเนื่องจากอุปกรณ์ในระบบของ LiFi สามารถรองรับการเชื่อมต่อ POE/POE+ และ High Power POE ด้วย จึงช่วยลดความยุ่งยากในการเดินสายไฟต่างๆ รวมทั้งสายสัญญาณลง และทำให้การติดตั้งในอาคารทำได้ง่ายมากด้วย

Leave a Comment