PK-6002 วงจรควบคุมความเร็วดีซีมอเตอร์

.

มอเตอร์ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในระบบกลไกอัตโนมัติมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ซึ่งได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเรียนรู้การควบคุมมอเตอร์ จึงเป็นประโยชน์มากในการนำไปประยุกต์ใช้งาน วงจรนี้เป็นวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟตรงขนาดเล็กที่มีสวิทช์ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได้  การทำงานของวงจรใช้แหล่งจ่ายไฟตรง 12 V นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ควบคุมความสว่างของหลอดไฟขนาดแรงดัน 12 V ได้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์  0-2225-0094, 0-2623-8899 www.mynpe.com , E-mail : mynpe@mynpe.com

Leave a Comment