Vaisala MHT410 เครื่องวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ

 

 Vaisala MHT410 เครื่องวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ สำหรับการเฝ้าตรวจสภาพน้ำมันระบายความร้อนในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสูง โดยการวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ ในน้ำมันโดยตรง เพื่อติดตามดูความเปลี่ยนแปลงคุณภาพ สามารถติดตั้งได้ง่าย ทนทานสูง ไม่มีชิ้นส่วนที่สึกหรอได้ เช่น แผ่นเยื่อ, ปั้ม, ท่อ หรือแบตเตอรี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด  โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234  เว็บไซต์ www.measuretronix.com  E-Mail: info@measuretronix.com

Leave a Comment