วิดีโอนำเสนอเทคโนโลยีการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้า

ซึ่งจะมาทดแทนเครื่องยนต์แบบใช้น้ำมันในปัจจุบัน


Challenges in EV and HEV Drive System Designs

Ref. https://www.youtube.com/watch?v=2u7vKNzvnZI